PHP i MySQL. Dla każdego

PHP i MySQL. Dla każdego

Wydawca: Helion
Dostępność:aktualnie niedostępny 0 egz.
ISBN:978-83-246-4797-2
EAN:9788324647972
Kod tytułu:42531
Szerokość:158 mm
Wysokość:235 mm
89,00 zł
80,10 zł
Cena netto: 76,29 zł
(5% VAT)
Ilość stron 656
Numer wydania 2
Oprawa miękka
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Dołącz do grona twórców dynamicznych serwisów WWW - poznaj najbardziej popularne technologie w branży!
 • Opanuj zasady programowania w języku PHP
 • Poznaj sposoby korzystania z bazy MySQL
 • Naucz się łączyć możliwości tych technologii
 • Dowiedz się, jak za ich pomocą tworzyć praktyczne rozwiązania
PHP i MySQL są w świecie nowoczesnych, dynamicznych serwisów nierozłączne niemal jak Bonnie i Clyde, jednak w przeciwieństwie do pary słynnych przestępców mają przed sobą wspaniałą przyszłość. To właśnie dzięki tym dwóm technologiom funkcjonuje większość rozbudowanych witryn internetowych, na nich też opiera się działanie wielu najbardziej popularnych systemów zarządzania treścią. Nic w tym dziwnego, bo duet składający się z PHP i MySQL-a zapewnia ogromne możliwości, dużą elastyczność i wysoką stabilność pracy. Ponadto wystarczy znaleźć odpowiednie źródło wiedzy, by łatwo i szybko poznać obydwa te rozwiązania oraz opanować sposoby stosowania ich w praktyce.
Źródłem takim jest książka "PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II" . Dzięki niej początkujący twórcy serwisów bez kompleksów mogą wkroczyć w świat nowoczesnych technologii internetowych i nauczyć się sprawnie używać bezpłatnych narzędzi do pisania, testowania czy wdrażania aplikacji WWW, a bardziej zaawansowani - usystematyzować i rozszerzyć posiadaną wiedzę. Podręcznik krok po kroku prezentuje sposoby instalacji i konfiguracji środowiska pracy, omawia składnię i możliwości języka PHP, a także wskazuje, jak poprawnie projektować i tworzyć bazy danych działające w oparciu o mechanizm MySQL. Z książki dowiesz się, jak posługiwać się językiem SQL oraz jak połączyć możliwości PHP i MySQL-a, a ponadto jak za ich pomocą tworzyć praktyczne serwisy WWW.
 • Instalacja niezbędnych narzędzi w różnych systemach operacyjnych i ich konfiguracja
 • Przegląd typów, stałych i operatorów języka PHP, tworzenie zmiennych i ich używanie
 • Instrukcje sterujące i pętle, budowa funkcji i korzystanie z nich
 • Tworzenie tablic i ich stosowanie, elementy programowania obiektowego w PHP
 • Nawigowanie w systemie plików, korzystanie z cookies i obsługa sesji
 • Zarządzanie bazami danych oraz kontami korzystających z nich użytkowników
 • Praktyczne przykłady serwisów WWW działających w oparciu o język PHP i bazę MySQL
Obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego początkującego twórcy serwisów WWW.

Spis treści:

Wstęp
Część I. Skrypty PHP - dynamiczne generowanie stron internetowych
Rozdział 1. Podstawy
Czym jest PHP?
Krótka historia PHP
Niezbędne narzędzia
Instalacja w systemie Windows
Serwer WWW
Środowisko PHP
Testowanie instalacji
Instalacja w Linuksie
Instalacja przy użyciu pakietów
Konfiguracja PHP
Typowe problemy
Brak połączenia z serwerem
Serwer nie działa po instalacji PHP
Serwer działa, ale nie obsługuje PHP
Pierwszy skrypt
Jak to działa?
Rozdział 2. Znaczniki, zmienne i typy danych
Znaczniki kanoniczne (klasyczne)
Znaczniki skryptów HTML
Znaczniki typu SGML
Znaczniki typu ASP
Proste wyświetlanie danych
Skrypty zewnętrzne
Instrukcja include
Instrukcja require
Więcej o dołączaniu plików
Komentarze w skryptach
Komentarz blokowy
Komentarz jednowierszowy
Komentarz jednowierszowy uniksowy
Typy danych
Typy skalarne
Typy złożone
Typy specjalne
Zmienne
Zmienne w PHP
Tworzenie zmiennych
Jak wykryć typ zmiennej?
Zmienne superglobalne
Stałe
Stałe w PHP
Stałe predefiniowane
Operatory
Operatory arytmetyczne
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Operatory bitowe
Operatory logiczne
Operatory relacyjne
Operator łańcuchowy
Operatory przypisania
Operatory tablicowe
Pozostałe operatory
Priorytety operatorów
Konwersje typów
Zmiana typu zmiennej
Rzutowanie typów
Funkcje konwersji
Zasady konwersji
Rozdział 3. Instrukcje sterujące i funkcje
Instrukcje warunkowe
Instrukcja if...else
Instrukcja if...else if
Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych
Wyrażenia warunkowe
Operator warunkowy
Instrukcja wyboru Switch
Pętle
Pętla typu for
Pętla typu while
Pętla typu do...while
Pętla typu foreach
Składnia alternatywna
Instrukcje warunkowe
Instrukcja switch
Pętle
Instrukcje break i continue
Instrukcja break
Instrukcja continue
Funkcje
Budowa funkcji
Argumenty funkcji
Zwracanie wartości
Zasięg zmiennych
Argumenty funkcji raz jeszcze
Rozdział 4. Tablice
Rodzaje tablic w PHP
Tablice zwykłe
Tablice asocjacyjne
Tablice wielowymiarowe
Tworzenie tablic wielowymiarowych
Tablice nieregularne
Operacje na tablicach
Sortowanie tablic klasycznych
Sortowanie tablic asocjacyjnych
Implozja i eksplozja
Operacje na elementach tablic
Zmiana kolejności elementów
Poruszanie się po tablicy
Dodawanie i pobieranie elementów
Liczba elementów tablicy
Rozdział 5. Programowanie zorientowane obiektowo
Podstawy programowania obiektowego
Tworzenie klas
Tworzenie obiektów
Odwołania do składowych
Wskazanie this
Konstruktory i destruktory
Budowa konstruktora
Argumenty konstruktorów
Destruktory
Dziedziczenie
Czym jest dziedziczenie?
Przesłanianie składowych
Konstruktory klas bazowych
Modyfikatory dostępu
Wyjątki
Zgłaszanie wyjątków
Przechwytywanie wyjątków
Obsługa kilku wyjątków
Rozdział 6. Przetwarzanie danych z przeglądarki
Metoda GET
Metoda POST
Wysyłanie plików (upload)
Odbieranie plików (download)
Wysłanie pojedynczego pliku
Wysyłanie pliku wybieranego z listy
Automatyczne generowanie listy plików
Lista plików przechowywana w pliku tekstowym
Rozdział 7. Ciągi znaków, data i czas
Ciągi znaków
Formatowanie ciągów
Porównywanie ciągów
Przeszukiwanie ciągów
Przetwarzanie ciągów
Data i czas
Funkcja checkdate
Funkcja date
Funkcja getdate
Funkcja gmdate
Funkcja localtime
Funkcja microtime
Funkcja mktime
Funkcja strftime
Funkcja strtotime
Funkcja time
Rozdział 8. System plików
Obsługa struktury plików i katalogów
Odczyt zawartości katalogu
Tworzenie i usuwanie katalogów
Zmiana katalogu bieżącego
Odczytywanie informacji o plikach
Miejsce na dysku
Usuwanie zawartości katalogu
Nawigacja po katalogach
Obsługa plików
Otwieranie i zamykanie plików
Odczyt danych
Zapis danych
Poruszanie się po danych w pliku
Synchronizacja dostępu
Wykorzystanie plików do przechowywania danych
Zwykły licznik tekstowy
Licznik graficzny
Głosowanie
Prosty system logowania
Generowanie listy odnośników
Rozdział 9. Cookies i sesje
Krótko o cookies
Zapis i odczyt cookies
Jak zapisać cookie?
Jak odczytać cookie?
Jak usunąć cookie?
Korzystanie z cookies
Mechanizm sesji
Obsługa sesji
Rozpoczynanie sesji
Kończenie sesji
Konfiguracja sesji
Zmienne sesji
Implementacja sesji
Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmu sesji
Śledzenie użytkownika
Część II. Tworzenie baz danych w MySQL
Rozdział 10. Podstawy MySQL
Czym jest MySQL?
Instalacja i konfiguracja
Instalacja w systemie Windows
Konfiguracja w systemie Windows
Instalacja w systemie Linux
Zarządzanie serwerem
Uruchamianie serwera
Kończenie pracy serwera
Koncepcja relacyjnych baz danych
Tabele
Klucze
Relacje
Jak projektować tabele bazy?
Określenie celu
Duplikowanie danych (informacje nadmiarowe)
Informacje atomowe
Puste pola
Jednoznaczna identyfikacja rekordów
Tworzenie i usuwanie baz
Łączenie z serwerem
Tworzenie i usuwanie baz
Zarządzanie kontami użytkowników
Tworzenie kont użytkowników
Nadawanie uprawnień
Nazwy użytkowników
Odbieranie praw
Zmiana nazwy konta użytkownika
Usuwanie kont użytkowników
Sprawdzanie przywilejów
Inne czynności zarządzające
Praca z wieloma bazami
Pobieranie listy baz i tabel
Kodowanie znaków
Wczytywanie poleceń z plików zewnętrznych
Rozdział 11. Podstawy SQL
Czym jest SQL?
Typy danych w kolumnach
Typy liczbowe
Typy daty i czasu
Typy łańcuchowe
Obsługa tabel
Tworzenie tabel
Pobranie struktury tabeli
Modyfikacja tabel
Usuwanie tabel
Zapytania wprowadzające dane
Pierwsza postać instrukcji INSERT
Druga postać instrukcji INSERT
Wstawianie wielu wierszy
Zapytania pobierające dane
Pobieranie zawartości całej tabeli
Sortowanie wyników
Pobieranie zawartości wybranych kolumn
Zmiana nazw kolumn w wynikach zapytania
Selektywne pobieranie danych
Ograniczanie liczby wierszy w wynikach zapytania
Zapytania modyfikujące dane
Zapytania usuwające dane
Wstawianie specjalne
Rozdział 12. Więcej o SQL
Pobieranie danych z wielu tabel
Złączenia
Typy złączeń
Agregacja (grupowanie) danych
Funkcje statystyczne
Grupowanie wyników zapytań
Warunki grupowania
Funkcje agregujące w złączeniach
Typy tabel
Indeksy
Więzy integralności - klucze obce
Tworzenie ograniczeń
Dodawanie i usuwanie ograniczeń w istniejących tabelach
Podzapytania
Podzapytania proste
Podzapytania skorelowane
Podzapytania w klauzuli FROM
Podzapytania w instrukcjach INSERT, UPDATE, DELETE
Rozdział 13. Tworzenie bazy w praktyce
Założenia
Diagramy tabel
Tworzenie tabel
Indeksy i więzy integralności
Baza w praktyce
Rozdział 14. Współpraca PHP i MySQL
Konfiguracja PHP
Obsługa bazy za pomocą mysqli (interfejs proceduralny)
Łączenie z bazą danych
Kończenie połączenia z bazą danych
Zmiana domyślnej bazy danych
Testowanie połączenia z bazą
Obsługa bazy za pomocą mysqli (interfejs obiektowy)
Łączenie z bazą danych
Kończenie połączenia z bazą danych
Zmiana domyślnej bazy danych
Testowanie połączenia z bazą
Obsługa bazy za pomocą PDO
Nawiązywanie połączenia
Zamykanie połączenia
Testowanie połączenia z bazą
Wykonywanie zapytań pobierających dane
Styl proceduralny - mysqli
Styl obiektowy - mysqli
Styl obiektowy - PDO
Zapytania typu INSERT, UPDATE, DELETE
Styl proceduralny - mysqli
Styl obiektowy - mysqli
Styl obiektowy - PDO
Wybór sposobu obsługi
Problem polskich liter
Część III. PHP i MySQL w praktyce
Rozdział 15. Autoryzacje
Proste uwierzytelnianie
Zasady logowania
Uwierzytelnianie z wykorzystaniem sesji
Rejestracja nowych użytkowników
Rozdział 16. Generowanie statystyk w portalu
Wstępne założenia i struktura danych
Struktura portalu
Funkcje pomocnicze
Jak rozpoznać przeglądarkę i system operacyjny?
Zapisywanie historii odwiedzin
Liczba użytkowników na stronie
Część główna
Obsługa logowania
Generowanie statystyk
Rozdział 17. Zarządzanie kontami użytkowników
Modyfikacja bazy danych
Struktura części administracyjnej
Obsługa logowania
Sterowanie skryptem zarządzania
Wyświetlanie listy użytkowników
Dodawanie i modyfikacje rekordów
Wyszukiwanie użytkowników
Usuwanie danych
Rozdział 18. System news
Ogólna struktura serwisu i bazy danych
Newsy w części frontowej
Rozbudowa systemu przywilejów
Zarządzanie nowościami w części administracyjnej
Wyświetlanie listy wiadomości
Dodawanie i edycja wiadomości
Wyszukiwanie wiadomości
Usuwanie wiadomości i kody powrotów
Rozdział 19. Subskrypcje
Struktura bazy danych
Subskrypcje w części frontowej
Struktura części administracyjnej
Moduł zarządzania subskrypcjami
Rozdział 20. Tworzenie sklepu internetowego
Główna część serwisu
Logowanie i wylogowanie
Rejestracja nowych użytkowników
Wyszukiwanie danych
Prezentacja szczegółowych danych książki
Obsługa koszyka
Struktura koszyka
Dodawanie książek do koszyka
Wyświetlanie zawartości
Modyfikacja
Integracja koszyka ze sklepem
Obsługa zamówień
Podsumowanie zamówienia
Zapisanie zamówienia w systemie
Skorowidz


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.