Wiek XVI-XVIII

Wyników 1 - 18 z 30Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Alkoholowe dzieje Polski. Czasy rozbiorów i powstań Alkoholowe dzieje Polski. Czasy rozbiorów i powstań
  64,90 zł
  51,92 zł
  Wiek XIX to czasy przełomu cywilizacyjnego, także w produkcji i piciu alkoholu. Staropolskie biesiadowanie odchodziło w niepamięć, węgrzyna zastępował coraz częściej szampan, w dobrym towarzystwie nie...
 • Wyprzedaż
  Leksyka prawnicza w polskich zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI i XVII w.) Leksyka prawnicza w polskich zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI i XVII w.)
  42,00 zł
  37,80 zł
  (...) praca Leksyka prawnicza w polskich zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI i XVII w.) została pomyślana ambitnie. Imponująca jest podstawa materiałowa rozprawy — rękopisy ksiąg z sądów grodzkich i ziemskich...
 • Wyprzedaż
  W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674 W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674
  52,00 zł
  46,80 zł
  W książce tej poddano analizie litewską scenę polityczną w okresie od śmierci królowej Ludwiki Marii aż po początek panowania Jana III Sobieskiego. Autor przedstawił mechanizmy funkcjonowania stronnictw...
 • Wyprzedaż
  Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne
  42,00 zł
  37,80 zł
  Mamy do czynienia z imponującym zadaniem badawczym, wymagającym prawdziwie interdyscyplinarnych kwalifikacji […]. Powstała książka nowoczesna pod względem teoretycznym, ukazująca kroniki klasztorne w...
 • Wyprzedaż
  Powstania polskie 1794, 1830-31, 1863. Tom 1. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 Powstania polskie 1794, 1830-31, 1863. Tom 1. Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794
  92,00 zł
  82,80 zł
  Kazimierz Bartoszewicz w Dziejach Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 omówił nie tylko przebieg kolejnych bitew podczas Powstania Kościuszkowskiego, ale również załączył do każdej bitwy kolorową rozkładaną...
 • Wyprzedaż
  Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku
  28,00 zł
  25,20 zł
  Na ile ów naszkicowany sarmacki mos polonicom stanowił część kultury obyczajowej Europy, a na ile był tworem egzotycznym, wyłamującym się z ogólnoeuropejskiej wspólnoty? Odpowiedź w wielkim skrócie nie...
 • Wyprzedaż
  Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (na tle europejskim) Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (na tle europejskim)
  45,00 zł
  40,50 zł
  Niniejsza praca odpowiada na pytanie, jak wobec procesów o czary w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. zachowywali się polscy biskupi i kler parafialny. Pokazuje regulacje prawne i dzień codzienny, postawy...
 • Wyprzedaż
  Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej 1. Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726 Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej 1. Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726
  69,00 zł
  62,10 zł
  Niniejsza publikacja jest pierwszym z trzech tomów monumentalnej edycji epistolografii Elżbiety Sieniawskiej i kręgu osób pozostających w zasięgu jej wpływów, powiązanych z kasztelanową najrozmaitszymi...
 • Wyprzedaż
  Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku
  52,50 zł
  47,25 zł
  Autorzy i autorki niniejszego zbioru studiów postawili sobie za cel wyznaczenie nowych obszarów badań nad specyficznym materiałem źródłowym, jakim pozostaje kobieca korespondencja, i ujęcia owej kategorii...
 • Wyprzedaż
  Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866 Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866
  40,00 zł
  35,20 zł
  Opracowanie jakiegokolwiek tematu badawczego i przedstawienie jego wyników nigdy nie jest możliwe bez wyrozumiałego, a jednocześnie krytycznego zaangażowania wielu osób, które poświęcając swój czas na...
 • Wyprzedaż
  Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595 Seria nowa. Tom VIII Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595 Seria nowa. Tom VIII
  42,00 zł
  37,80 zł
  Książka jest formą publikacji źródła historycznego wytworzonego przez centralny urząd pomocniczy władzy królewskiej o najwyższym stopniu zaufania publicznego, a więc podstawowego do dziejów Polski późnośredniowiecznej...
 • Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku
  74,00 zł
  Praca Dariusza Łukasiewicza Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku jest odpowiedzią na przesadną gloryfikację sarmatyzmu, jaka ma miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce. Autor prezentuje...
 • Wyprzedaż
  Szlachta i ziemiaństwo na pograniczu kultur dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku Szlachta i ziemiaństwo na pograniczu kultur dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku
  50,00 zł
  45,00 zł
  Tom studiów poświęcony został zagadnieniom szlachty i ziemiaństwa na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do pocz. XX wieku. Pod względem chronologicznym dzieli się na dwie części....
 • Wyprzedaż
  Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655-1660 Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655-1660
  69,00 zł
  62,10 zł
  Zniszczenia szwedzkie na terenie Rzeczypospolitej w dobie potopu (1655–1660) na wiele dziesięcioleci zahamowały rozwój gospodarczy poszczególnych prowincji państwa polsko–litewskiego. W niniejszej pracy...
 • Wyprzedaż
  Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587-1696 Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587-1696
  65,00 zł
  57,20 zł
  Barokowa rzymska festa, niezwykle złożone i ważne dla epoki zjawisko społeczno-artystyczne, stojące na pograniczu niemal wszelkich dziedzin sztuki i kultury, doczekała się bogatej literatury. Na podstawie...
 • Wyprzedaż
  Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne
  48,00 zł
  43,20 zł
  22 lutego 1721 r. zmarł w Kościerzynie powracający z kolędy proboszcz parafii Świętej Trójcy, Maciej Aleksy Lipiński. Równolegle z próbą wyjaśnienia zagadkowych okoliczności tej śmierci (oględziny zwłok...
 • Wyprzedaż
  Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795 Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795
  31,00 zł
  27,90 zł
  Publikacja stanowi zbiór artykułów dotyczących epoki stanisławowskiej. Poruszono w nich zagadnienia dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej pod panowaniem Stanisława Augusta, historii...
 • Wyprzedaż
  Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej
  59,90 zł
  47,92 zł
  Na kartach tej obszernej księgi rysuje się obraz polskiego picia od czasów piastowskich aż do końca trwania Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bywało śmiesznie, ale i strasznie - czego dowodzi wiele przykładów...
Wyników 1 - 18 z 30Pokaż:     Pozycji na stronie