Wiek XIX-1913

Wyników 1 - 18 z 22Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku
  52,50 zł
  47,25 zł
  Oddawany do rąk Czytelników tom to próba oceny piśmiennictwa powstałego w ćwierćwieczu między Powszechnym Zjazdem Historyków Polskich w Łodzi i Zjazdem w Szczecinie, dotyczącego dziejów ziemiaństwa, warstwy...
 • Album Pamiątek 1863
  60,00 zł
  54,00 zł
  Album Pamiątek 1863 Album Pamiątek 1863
  60,00 zł
  54,00 zł
  W tym roku minęły 153 lata od wybuchu Powstania Styczniowego, uważanego za największy polski zryw narodowy, który trwał od stycznia 1863 r. do października 1864 r. Wydarzenie miało charakter wojny partyzanckiej...
 • Tożsamość, pamięć historyczna, idee. Przemiany narodowościowe i społeczne na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku Tożsamość, pamięć historyczna, idee. Przemiany narodowościowe i społeczne na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku
  42,00 zł
  37,80 zł
  Wiek XIX i początek XX wieku zaznaczyły się w Europie dużymi zmianami gospodarczymi, technicznymi i oświatowymi, których rezultatem był rozpad starych struktur społecznych i budowa nowych podstaw funkcjonowania...
 • Stulecie trucicieli. Niesamowite historie Stulecie trucicieli. Niesamowite historie
  39,99 zł
  31,19 zł
  W tej mrocznej i wspaniałej powieści społecznej Linda Stratmann przedstawia liczne przypadki, w których truciciele szli łeb w łeb z naukowcami i władzami, usiłującymi wykrywać trucizny, ograniczyć ich...
 • Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku
  60,00 zł
  54,00 zł
  Publikacja w sposób wielostronny ukazuje wpływ kobiet na kształtowanie się rzeczywistości przełomu wieków oraz ich rolę w zachowaniu dziedzictwa i pielęgnowaniu wartości ponadczasowych. Bohaterkami książki...
 • Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku
  52,50 zł
  47,25 zł
  Autorzy i autorki niniejszego zbioru studiów postawili sobie za cel wyznaczenie nowych obszarów badań nad specyficznym materiałem źródłowym, jakim pozostaje kobieca korespondencja, i ujęcia owej kategorii...
 • Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866 Zgromadzenie Panów Złotników Krakowskich w latach 1772-1866
  40,00 zł
  35,20 zł
  Opracowanie jakiegokolwiek tematu badawczego i przedstawienie jego wyników nigdy nie jest możliwe bez wyrozumiałego, a jednocześnie krytycznego zaangażowania wielu osób, które poświęcając swój czas na...
 • Helena z Wolskich Krukowiecka. Dziennik 1831-1833 Helena z Wolskich Krukowiecka. Dziennik 1831-1833
  63,00 zł
  56,70 zł
  Helena z Wolskich Krukowiecka (1803-1859) - diarystka, matka, znana historykom jako żona Jana Krukowieckiego (1772-1850), gubernatora Warszawy i prezesa Rządu Narodowego w czasie insurekcji listopadowej...
 • Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku
  74,00 zł
  Praca Dariusza Łukasiewicza Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku jest odpowiedzią na przesadną gloryfikację sarmatyzmu, jaka ma miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce. Autor prezentuje...
 • Szlachta i ziemiaństwo na pograniczu kultur dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku Szlachta i ziemiaństwo na pograniczu kultur dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku
  50,00 zł
  45,00 zł
  Tom studiów poświęcony został zagadnieniom szlachty i ziemiaństwa na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do pocz. XX wieku. Pod względem chronologicznym dzieli się na dwie części....
 • Wojsko Polskie 1815-1830. Królestwo Polskie Wojsko Polskie 1815-1830. Królestwo Polskie
  112,00 zł
  100,80 zł
  Reprint z 1903 roku drugiego tomu cennych prac historycznych wybitnego historyka wojskowości, muzealnika i malarza Bronisława Gembarzewskiego. Dzieło bogato ilustrowane rycinami i akwarelami autora, daje...
 • Wyjechać z miasta... Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku Wyjechać z miasta... Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku
  54,00 zł
  48,60 zł
  Podróże i turystyka znane były od zarania dziejów. Do połowy XIX w. wyruszały w nie przede wszystkim elitarne kręgi społeczne. Odkąd jednak stały się ogólnie dostępne, a zwłaszcza odkąd zyskały wymiar...
 • Galicja a Powstanie Styczniowe
  63,00 zł
  56,70 zł
  Galicja a Powstanie Styczniowe Galicja a Powstanie Styczniowe
  63,00 zł
  56,70 zł
  "Niniejsza książka jest rezultatem prac badawczych międzynarodowego zespołu historyków i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin humanistycznych, zorganizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego...
 • Z ziemi włoskiej do Polski. Historia legionów polskich 1797-1807 Z ziemi włoskiej do Polski. Historia legionów polskich 1797-1807
  29,00 zł
  26,10 zł
  Kompleksowe, bogate omówienie politycznych powodów organizacji militarnej emigrantów po upadku Rzeczypospolitej w 1795 r., utworzenie legionów polskich pozwoliło stanąć z bronią przeciwko zaborcom u boku...
 • Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku
  42,00 zł
  37,80 zł
  Tom składa się z siedmiu artykułów napisanych przez grono specjalistów z Polski, Litwy i Białorusi — historyków, znawców literatury i myśli społeczno–politycznej. Podjęty temat badawczy jest wynikiem...
 • Przedwojenne Kresy. Najpiękniejsze fotografie Przedwojenne Kresy. Najpiękniejsze fotografie
  49,90 zł
  38,92 zł
  Kresy – szczególne miejsce w naszej historii, pamięci, kulturze. Opiewane przez poetów, utrwalone na płótnach, przywoływane we wspomnieniach snutych w rodzinnym kręgu przetrwały czas, kiedy oficjalnie...
 • Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830 Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830
  68,25 zł
  61,43 zł
  „W historii polskiej wojskowości kawaleria zajmuje miejsce szczególne. Jest ona niejako symbolem Wojska Polskiego, gdyż od średniowiecza aż po lata II wojny światowej była stale obecna na polach bitew...
 • Powstanie Styczniowe. Motywy, walka, dziedzictwo Powstanie Styczniowe. Motywy, walka, dziedzictwo
  48,00 zł
  43,20 zł
  Książka powstała w związku obchodami 150. rocznicy wybuchu największego polskiego zrywu niepodległościowego doby rozbiorów. Podzielona na trzy kręgi tematyczne, ujmujące genezę, przebieg i dziedzictwo...
Wyników 1 - 18 z 22Pokaż:     Pozycji na stronie