Szlachta - granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne

Szlachta - granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne

Wydawca: DiG
Dostępność:w magazynie 5 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-7181-920-9
EAN:9788371819209
Kod tytułu:61122
Szerokość:170 mm
Wysokość:245 mm
52,50 zł
47,25 zł
Cena netto: 45,00 zł
(5% VAT)
PKWiU 58.11.1
Ilość stron 258
Miejsce wydania Warszawa-Bellerive-sur-Allier
Oprawa twarda
Rok wydania 2016
Typ Książka
Język polski
Przekazując ten tom w ręce czytelników, mamy nadzieje, że zawarte w nim studia przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W głównym nurcie rozważań znalazły się te sfery życia kulturowego, religijnego i społecznego, w których znaleźć można wyraźne limesy oddzielające od siebie grupy magnacko-szlacheckie. Do takich należy niewątpliwie zaliczyć: postawy narodowościowe; stosunek do innych grup etnicznych i społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą; stosunek szlachty do religii katolickiej i innych wyznań kultywowanych na terenie jej państwa; horyzonty światopoglądowe; znajomość świata bliskiego i dalekiego; wykształcenie oraz stosunek do spraw oświatowych; kulturę życia codziennego oraz zapotrzebowanie w sferach bytowych i związanych z organizacją czasu wolnego. W tych materiach łatwo dostrzec rozwarstwienie stanu szlacheckiego nie tylko pod względem cenzusu majątkowego oraz statusu prawno-publicznego (politycznego), ale też ze względu na przynależność do grup etnicznych (narodowościowych) i religijnych. Te różnice dzielące szlachtę Rzeczypospolitej szczególnie widoczne były na rzeczywistych pograniczach, zarówno tych zewnętrznych (czyli wzdłuż granic oddzielających od państw sąsiednich), jak i wewnętrznych (prowincji, a nawet poszczególnych województw i ziem).
Za Wstępem


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.