1815-2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego

Wydawać się może zaskakujące, że najtrwalszym dziełem Kongresu Wiedeńskiego okazał się dokument przyjęty jako ostatni, 19 marca 1815 roku - XVII aneks do Aktu końcowego. Były to przepisy o rangach przedstawicieli...
1815-2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego