Smiersz - tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej

Książka ta stanowi efekt dziesięcioletnich badań autora i bazuje na ogromnej liczbie dokumentów oraz wspomnień dostępnych wyłącznie po rosyjsku. Chociaż Smiersz formalnie istniał od wiosny 1943 roku do...
Smiersz - tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej