Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)

O życiu codziennym pod okupacją niemiecką w Krakowie napisano już wiele prac. Czym zatem książka „Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie 1939-1945” różni się od dotychczasowych publikacji? Została ona...
Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)