Heraldyka i genealogia

Wyników 1 - 18 z 47Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów
  52,50 zł
  47,25 zł
  Praca omawia tytułowe obiekty jako nośniki symboli władzy funkcjonujące w obrazowym systemie komunikacji XIV-XVI w. Dotychczas tematowi temu poświęcano niewiele uwagi — publikacja wypełnia tę lukę. Publikacja...
 • Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich tom 1 i 2 Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich tom 1 i 2
  168,00 zł
  151,20 zł
  Symbolika heraldyczna Kościoła to nadal żywy przedmiot badań dla heraldyków. Autor przedstawił wszystkie Kościoły chrześcijańskie współcześnie istniejące na świecie, a posługujące się herbami, omawiając...
 • Znaki i symbole w przestrzeni publicznej. Od średniowiecza do czasów współczesnych Znaki i symbole w przestrzeni publicznej. Od średniowiecza do czasów współczesnych
  59,00 zł
  53,10 zł
  Książka stanowi zbiór dwudziestu sześciu artykułów autorstwa historyków z państw Europy Środkowej i Wschodniej (polskich, czeskich, słowackich, ukraińskich i rosyjskich), poświęconych funkcjonowaniu znaków...
 • Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku
  63,00 zł
  56,70 zł
  Piwniccy herbu Lubicz odmieniony, to rodzina, w której losach zapisały się wszystkie ważne wydarzenia i zjawiska w dziejach Polski i Polaków od XV do XX wieku — drugi pokój toruński i utworzenie prowincji...
 • Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV-XXI wieku) Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV-XXI wieku)
  58,00 zł
  52,20 zł
  Niniejsza monografia w dużej mierze opiera się na książce pt. "Ciechanowieccy herbu Dąbrowa", która ukazała się w 1997 r., stanowi jednakżę nowe opracowanie, bo znacząco poszerzone o informacje odnalezione...
  aktualnie niedostępny
 • Ziemianie polscy XX wieku Część 9. Słownik biograficzny Ziemianie polscy XX wieku Część 9. Słownik biograficzny
  42,00 zł
  37,80 zł
  Seria wyróżniona Nagrodą im. Adama Heymowskiego. Każdy tom zawiera biogramy właścicieli ziemskich XX w. w układzie alfabetycznym, liczne zdjęcia dworów i ich właścicieli, stanowi cenne źródło wiedzy o...
  aktualnie niedostępny
 • Ziemianie polscy XX wieku Część 8. Słownik biograficzny Ziemianie polscy XX wieku Część 8. Słownik biograficzny
  42,00 zł
  37,80 zł
  Seria wyróżniona Nagrodą im. Adama Heymowskiego. Każdy tom zawiera biogramy właścicieli ziemskich XX w. w układzie alfabetycznym, liczne zdjęcia dworów i ich właścicieli stanowi cenne źródło wiedzy o...
  aktualnie niedostępny
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 6 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 6
  70,00 zł
  63,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 5 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 5
  70,00 zł
  63,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich
  63,00 zł
  56,70 zł
  Praca I. Matejko-Peterki wpisuje się w ważny nurt badań systemów sfragistycznych władców świeckich i kościelnych na ziemiach polskich, a zatem problematyki niezwykle deficytowej w polskiej historiografii...
 • Ziemianie polscy XX wieku Część 11. Słownik biograficzny Ziemianie polscy XX wieku Część 11. Słownik biograficzny
  42,00 zł
  37,80 zł
  Ziemianie polscy XX wieku Część 11 zawiera 87 życiorysów osób reprezentujących kilkadziesiąt rodzin ziemiańskich.
 • Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej
  47,99 zł
  43,19 zł
  Reprint książki Władysława Smoleńskiego z 1908 r., wydanego nakładem Autora w Krakowie. Jedno z podstawowych źródeł dla genealogów i poszukujących korzeni rodzinnych. Nowy wstęp do publikacji napisał...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 4 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 4
  80,00 zł
  72,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom 1 Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom 1
  51,45 zł
  46,31 zł
  Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy to nie tylko historia rodzin szlacheckich mieszkających na terenach wymienionych w tytule, ale to także historia tego regionu i roli kulturowej...
 • Gniazdo cnoty. 1578
  129,00 zł
  116,10 zł
  Gniazdo cnoty. 1578 Gniazdo cnoty. 1578
  129,00 zł
  116,10 zł
  Jedno z najgłośniejszych dzieł wczesnej heraldyki polskiej, dedykowane królowi Polski Stefanowi Batoremu. Autor podaje wiadomości o dziejach i genealogii różnych rodzin polskich, przeplatając je wizerunkami...
  aktualnie niedostępny
 • Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno-majątkowe Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno-majątkowe
  60,00 zł
  54,00 zł
  Książka opisuje genealogię rodu Wybickich herbu Rogala, zamieszkującego Prusy Królewskie i Wielkopolskę. Była to drobna rodzina szlachecka o zagadkowym pochodzeniu, która pojawiła się w województwie pomorskim...
  aktualnie niedostępny
 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom 3. Księstwo żmudzkie XV-XVIII wiek Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom 3. Księstwo żmudzkie XV-XVIII wiek
  52,50 zł
  47,25 zł
  Z perspektywy zagadnień, które obejmuje niniejsze opracowanie i zgodnie z założeniami serii, okres kiedy Żmudź pozostawała poza granicami Litwy nie został tutaj uwzględniony.
 • Korona polska Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego Korona polska Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego
  41,99 zł
  37,79 zł
  Pierwsze monograficzne opracowanie jednego z najważniejszych staropolskich herbarzy i przypomnienie postaci jezuity księdza Kaspra Niesieckiego. W pracy scharakteryzowano bogaty warsztat naukowy Niesieckiego...
  aktualnie niedostępny
Wyników 1 - 18 z 47Pokaż:     Pozycji na stronie