Heraldyka i genealogia

Wyników 1 - 17 z 17Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów
  52,50 zł
  47,25 zł
  Praca omawia tytułowe obiekty jako nośniki symboli władzy funkcjonujące w obrazowym systemie komunikacji XIV-XVI w. Dotychczas tematowi temu poświęcano niewiele uwagi — publikacja wypełnia tę lukę. Publikacja...
 • Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich tom 1 i 2 Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich tom 1 i 2
  168,00 zł
  151,20 zł
  Symbolika heraldyczna Kościoła to nadal żywy przedmiot badań dla heraldyków. Autor przedstawił wszystkie Kościoły chrześcijańskie współcześnie istniejące na świecie, a posługujące się herbami, omawiając...
 • Znaki i symbole w przestrzeni publicznej. Od średniowiecza do czasów współczesnych Znaki i symbole w przestrzeni publicznej. Od średniowiecza do czasów współczesnych
  59,00 zł
  53,10 zł
  Książka stanowi zbiór dwudziestu sześciu artykułów autorstwa historyków z państw Europy Środkowej i Wschodniej (polskich, czeskich, słowackich, ukraińskich i rosyjskich), poświęconych funkcjonowaniu znaków...
 • Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku
  63,00 zł
  56,70 zł
  Piwniccy herbu Lubicz odmieniony, to rodzina, w której losach zapisały się wszystkie ważne wydarzenia i zjawiska w dziejach Polski i Polaków od XV do XX wieku — drugi pokój toruński i utworzenie prowincji...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 6 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 6
  70,00 zł
  63,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 5 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 5
  70,00 zł
  63,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich
  63,00 zł
  56,70 zł
  Praca I. Matejko-Peterki wpisuje się w ważny nurt badań systemów sfragistycznych władców świeckich i kościelnych na ziemiach polskich, a zatem problematyki niezwykle deficytowej w polskiej historiografii...
 • Ziemianie polscy XX wieku Część 11. Słownik biograficzny Ziemianie polscy XX wieku Część 11. Słownik biograficzny
  42,00 zł
  37,80 zł
  Ziemianie polscy XX wieku Część 11 zawiera 87 życiorysów osób reprezentujących kilkadziesiąt rodzin ziemiańskich.
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 4 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 4
  80,00 zł
  72,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom 1 Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom 1
  51,45 zł
  46,31 zł
  Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy to nie tylko historia rodzin szlacheckich mieszkających na terenach wymienionych w tytule, ale to także historia tego regionu i roli kulturowej...
 • Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań
  57,75 zł
  51,98 zł
  W ostatnich latach obserwujemy wzrastające zainteresowanie sfragistyką. Rośnie liczba publikacji, badania obejmują wciąż nowe obszary, dotychczas słabo lub wręcz w ogóle nie rozpoznane, pojawiają się...
 • Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu
  60,00 zł
  54,00 zł
  Zgodnie z naszą wiedzą źródłową w 1596 r. rada toruńska nakazała powieszenie w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu tarcz drewnianych z namalowanvmi na nich herbami rodzin patrycjuszowskich. W...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 2 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 2
  70,00 zł
  63,00 zł
  „Herbarz szlachty żmudzkiej” to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 1 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 1
  80,00 zł
  72,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Herbarz szlachty żmudzkiej tom 3 Herbarz szlachty żmudzkiej tom 3
  70,00 zł
  63,00 zł
  Herbarz szlachty żmudzkiej to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu...
 • Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu
  52,50 zł
  47,25 zł
  Parafrazując słowa pewnego znanego bohatera filmowego: kwerenda jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, na co można trafić, wertując archiwalia. Czasem odkryje się rarytas, a innym razem trudno...
 • Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika
  50,00 zł
  45,00 zł
  Podsumowując ocenę rozprawy Tomasza Kałuskiego, trzeba podkreślić widoczną w całej pracy dużą erudycję i dojrzałość badawczą młodego Historyka. Erudycja ta wyraża się doskonałą znajomością tak materiału...
Wyników 1 - 17 z 17Pokaż:     Pozycji na stronie