Ekonomia, biznes i marketing

Wyników 37 - 54 z 120Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Międzynarodowe stosunki finansowe Międzynarodowe stosunki finansowe
  17,00 zł
  15,30 zł
  Gospodarka światowa coraz bardziej nabiera charakteru globalnego, z rozbudowanymi i ściślejszymi powiązaniami w dziedzinie finansów. Zjawisko to jest rezultatem prawie uniwersalnej już tendencji do liberalizacji...
 • Wyprzedaż
  Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
  62,90 zł
  35,90 zł
  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii (m.in. neoklasyczny, postkeynesowski, monetarystyczny); teorię i praktykę gospodarki...
 • Wyprzedaż
  Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
  55,00 zł
  23,50 zł
  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii (m.in. neoklasyczny, postkeynesowski, monetarystyczny); teorię i praktykę gospodarki...
 • Wyprzedaż
  Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju
  58,91 zł
  53,02 zł
  Bardzo trudno jest na obecnym etapie ocenić, jak silne może być w krajach na średnim poziomie rozwoju oddziaływanie kanału finansowego. Przede wszystkim nie jest jasne, jak długo i w jakim stopniu uda...
 • Wyprzedaż
  Konsumpcja w gospodarce rynkowej Konsumpcja w gospodarce rynkowej
  29,00 zł
  10,00 zł
  Konsumpcja odzwierciedla poziom rozwoju gospodarki i kondycję społeczeństwa. Z tego powodu jest stałym obiektem badań. Badanie systemu konsumpcji wymaga wyselekcjonowanych i sprawdzonych metod. Takie...
 • Wyprzedaż
  Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym
  50,40 zł
  29,00 zł
  Poziom koncentracji i charakter integracji w coraz większym stopniu wpływają na siłę rynkową i są elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.Stają się także podstawą efektywnych strategii...
 • Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska
  60,90 zł
  42,00 zł
  Wyprzedaż
  Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska
  60,90 zł
  42,00 zł
  Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem...
 • Wyprzedaż
  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce
  56,00 zł
  33,00 zł
  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce to zintegrowany przewodnik po strukturach, systemach, technologiach i narzędziach informatycznych. Autorzy traktują inżynierię systemów informatycznych...
 • Wyprzedaż
  Integracja europejska. Szansa dla Polski Integracja europejska. Szansa dla Polski
  47,25 zł
  19,01 zł
  Coraz szybciej postępują procesy integracyjne w Europie. Dotyczy to zarówno powiązań politycznych, jak i - przede wszystkim - powiązań gospodarczych. Książka zapoznaje z przyczynami i przebiegiem procesów...
 • Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonomicznego
  52,50 zł
  25,00 zł
  Wyprzedaż
  Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonomicznego Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonomicznego
  52,50 zł
  25,00 zł
  Podstawowym celem monografii jest zaprezentowanie i spopularyzowanie tych metod ekonometrycznych, które mają największe znaczenie w modelowaniu gospodarki Polski w okresie transformacji, oraz przedstawienie...
 • Wyprzedaż
  Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej
  56,70 zł
  29,00 zł
  Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej Ustalenie daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zakończenie negocjacji akcesyjnych daje szansę na takie zmiany w polskiej gospodarce, które...
 • Wyprzedaż
  Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe
  54,90 zł
  32,90 zł
  W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej obecnie...
 • Funkcjonowanie rynku
  39,90 zł
  19,01 zł
  Wyprzedaż
  Funkcjonowanie rynku Funkcjonowanie rynku
  39,90 zł
  19,01 zł
  W książce w sposób kompleksowy i usystematyzowany zostały przedstawione zagadnienia dotyczące rynku oraz jego struktur i zasad funkcjonowania. Autor omawia w niej: istotę rynku i jego struktury, popyt...
 • Ekonomika bankowości
  60,90 zł
  34,00 zł
  Wyprzedaż
  Ekonomika bankowości Ekonomika bankowości
  60,90 zł
  34,00 zł
  Autorzy przedstawiają w książce mikroekonomiczne podstawy bankowości. Po wprowadzeniu do problematyki pośrednictwa finansowego i roli banków (oraz rynków finansowych) w tym obszarze omawiają: najważniejsze...
 • Wyprzedaż
  Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe
  59,85 zł
  35,00 zł
  Podręcznik akademicki prezentujący, na poziomie podstawowym, szeroką problematykę zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Każdą z trzech części książki ("Podstawy modelowania", "Podejmowanie decyzji...
 • Budżetowanie kapitałów
  36,00 zł
  19,01 zł
  Wyprzedaż
  Budżetowanie kapitałów Budżetowanie kapitałów
  36,00 zł
  19,01 zł
  Zasadniczym celem budżetowania kapitałów (ang. capital budgeting) jest weryfikowanie strategicznych planów rozwoju firmy. Każda nowa decyzja, szczególnie inwestycyjna, musi być rozpatrywana ze względu...
 • Bankowość detaliczna
  60,90 zł
  34,00 zł
  Wyprzedaż
  Bankowość detaliczna Bankowość detaliczna
  60,90 zł
  34,00 zł
  Książka umożliwia zapoznanie się z problemami bankowości detalicznej zarówno od strony klienta (gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw), jak i banku, który musi dostosować swoją ofertę...
 • Wyprzedaż
  Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do 2010 r. Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do 2010 r.
  38,00 zł
  24,00 zł
  Książka przedstawia charakterystykę regionu Bałtyku - morza, które jako jedyne zostało uznane za wewnętrzne morze Unii Europejskiej, udowadnia, że głównymi elementami integracji europejskiej są: handel...
Wyników 37 - 54 z 120Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.