Ekonomia, biznes i marketing

Wyników 19 - 36 z 121Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Strefa euro. Perspetywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo- Wschodniej Strefa euro. Perspetywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo- Wschodniej
  54,00 zł
  31,00 zł
  W Polsce, podobnie jak w innych nowych krajach Unii Europejskiej, trwa debata na temat "za i przeciw" przystąpieniu do strefy euro. Kilkuletni okres funkcjonowania Eurolandu, coraz bardziej obszerny dorobek...
 • Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
  58,00 zł
  39,00 zł
  Wyprzedaż
  Strategiczna polityka handlu międzynarodowego Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
  58,00 zł
  39,00 zł
  Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję szeroko opisywaną w światowej literaturze ekonomicznej już od początku...
 • Wyprzedaż
  Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
  57,90 zł
  39,00 zł
  Funkcja stabilizacyjna stanowi jedną z głównych funkcji polityki fiskalnej. Jej realizacja polega na takim kształtowaniu instrumentów fiskalnych, by zapewnić pożądane zachowanie się najważniejszych zmiennych...
 • Socjologia dla ekonomistów
  69,90 zł
  41,90 zł
  Wyprzedaż
  Socjologia dla ekonomistów Socjologia dla ekonomistów
  69,90 zł
  41,90 zł
  Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka poruszyła wiele bardzo...
 • Wyprzedaż
  Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce
  79,90 zł
  48,90 zł
  W książce autor podjął próbę sformułowania współczesnych przesłanek waloryzacji rent ekonomicznych w sektorze gospodarki żywnościowej, które umożliwiają rozpoznanie mechanizmu przepływu rent i oszacowanie...
 • Wyprzedaż
  Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej
  51,45 zł
  34,00 zł
  Zainteresowanie wieloaspektową problematyką funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych w Unii Europejskiej wynika z faktu, ze społeczeństwo europejskie się starzeje i jego przyszłość zależy od coraz młodszych...
 • Wyprzedaż
  Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
  61,90 zł
  41,00 zł
  Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność były i są najważniejszymi wyzwaniami, jakie pojawiły się przed polskimi przedsiębiorstwami w okresie transformacji. Dlatego właśnie tym zagadnieniom Autor...
 • Publiczne prawo bankowe
  36,75 zł
  15,00 zł
  Wyprzedaż
  Publiczne prawo bankowe Publiczne prawo bankowe
  36,75 zł
  15,00 zł
  Prawo bankowe odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdej gospodarki, gdyż normuje działalność dużej części rynku finansowego. Publiczne prawo bankowe odnosi się do tworzenia banków, ich organizacji, przekształcania...
 • Prawo handlowe dla ekonomistów
  63,00 zł
  25,00 zł
  Wyprzedaż
  Prawo handlowe dla ekonomistów Prawo handlowe dla ekonomistów
  63,00 zł
  25,00 zł
  Jest to drugie, uaktualnione wydanie podręcznika, zawierającego systematyczny wykład prawa handlowego przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Obejmuje...
 • Prawo dewizowe
  30,00 zł
  15,00 zł
  Wyprzedaż
  Prawo dewizowe Prawo dewizowe
  30,00 zł
  15,00 zł
  Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców - studentów prawa i ekonomii, słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych i szkół menedżerskich, specjalistów dokonujących operacji dewizowych...
 • Wyprzedaż
  Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkowstwa W Unii Europejskiej Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkowstwa W Unii Europejskiej
  20,00 zł
  18,00 zł
  Polska po wejściu do UE będzie musiała respektować nie tylko wspólnotowe reguły prawne, lecz także realizować politykę ochrony polskich podmiotów gospodarczych przed konkurencją dużych koncernów europejskich...
 • Podstawy mikroekonomii
  41,90 zł
  24,90 zł
  Wyprzedaż
  Podstawy mikroekonomii Podstawy mikroekonomii
  41,90 zł
  24,90 zł
  Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika...
 • Podatki w Unii Europejskiej
  66,90 zł
  44,00 zł
  Wyprzedaż
  Podatki w Unii Europejskiej Podatki w Unii Europejskiej
  66,90 zł
  44,00 zł
  Książka obejmuje kompendium wiedzy o systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej. Łączy rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce. Zostały w niej przedstawione: rola...
 • Wyprzedaż
  Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
  44,00 zł
  21,00 zł
  Problematyka ochrony i edukacji konsumenta to jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnych czasów. Studia nad polityką konsumencką w wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dowodzą,...
 • Wyprzedaż
  Modele i polityka makroekonomiczna Modele i polityka makroekonomiczna
  54,60 zł
  26,00 zł
  W książce zawarto zbiór esejów, których Autorzy prezentują różne poglądy dotyczące polityki makroekonomicznej i metod analizy współczesnych zjawisk ekonomicznych. Można dzięki temu zapoznać się z oceną...
 • Wyprzedaż
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  62,90 zł
  37,91 zł
  Jest to najnowszy podręcznik z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, którego lektura pozwoli Czytelnikom dostrzec i zrozumieć zasadnicze problemy internacjonalizacji i globalizacji gospodarek...
 • Wyprzedaż
  Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego
  49,00 zł
  24,90 zł
  W książce zostały przeanalizowane wybrane zjawiska, procesy i cechy współczesnych wahań koniunkturalnych występujących w gospodarkach rynkowych i systemach okresu transformacji. Szczególną uwagę autorzy...
 • Wyprzedaż
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  63,00 zł
  29,00 zł
  Zakres tematyczny podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach.Cztery podstawowe części, na które podzielony został...
Wyników 19 - 36 z 121Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.