Ekonomia, biznes i marketing

Wyników 1 - 18 z 183Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Tom 1 Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Tom 1
  84,00 zł
  68,88 zł
  W tomie Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych zaprezentowane zostały aksjologia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka...
 • Bankowość
  62,90 zł
  56,61 zł
  Wyprzedaż
  Bankowość Bankowość
  62,90 zł
  56,61 zł
  Autor przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach — bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział, a niekiedy nawet podrozdział mógłby zostać uzupełniony...
 • Wyprzedaż
  Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność
  62,00 zł
  50,84 zł
  Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia - instytucje — efektywność”, która odbyła...
 • Wyprzedaż
  Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne
  61,95 zł
  55,76 zł
  Książka ta omawia dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych. Zanalizowano istotę teoretyczną i normatywną dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych. Przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne...
 • Mikroekonomia
  59,90 zł
  53,91 zł
  Wyprzedaż
  Mikroekonomia Mikroekonomia
  59,90 zł
  53,91 zł
  Mikroekonomia jest podręcznikiem przeznaczonym do studiowania mikroekonomii na pierwszych latach studiów, który w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej stał się bestsellerem. Podręcznik obejmuje...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 2 Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 2
  59,00 zł
  48,38 zł
  W oddawanym do rąk Czytelników tomie znalazły się liczne opracowania dotyczące aksjologii ochrony praw człowieka w Afryce, zwłaszcza w kontekście Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów, a także wpływu...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 3 Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 3
  59,00 zł
  48,38 zł
  W prezentowanym tomie została ukazana aksjologia europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Liczne studia dotyczą systemów ochrony praw człowieka w: Radzie Europy (m.in. w kontekście działalności Europejskiego...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 4 Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 4
  59,00 zł
  48,38 zł
  W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski został uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w projektach...
 • Podstawy nauki o organizacji
  59,00 zł
  53,10 zł
  Wyprzedaż
  Podstawy nauki o organizacji Podstawy nauki o organizacji
  59,00 zł
  53,10 zł
  Pojęcie "organizacja" charakteryzuje się dużą złożonością i wieloznacznością. Może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia i stanowi przedmiot za- interesowań wielu dyscyplin naukowych. Na organizację...
 • Wyprzedaż
  Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju
  58,91 zł
  53,02 zł
  Bardzo trudno jest na obecnym etapie ocenić, jak silne może być w krajach na średnim poziomie rozwoju oddziaływanie kanału finansowego. Przede wszystkim nie jest jasne, jak długo i w jakim stopniu uda...
 • Wyprzedaż
  Przedsiębiorczość bez tajemnic Przedsiębiorczość bez tajemnic
 • Wyprzedaż
  Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 1 Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 1
  56,00 zł
  45,92 zł
  Prezentowany tom zawiera wiele ważnych opracowań konfrontujących aksjologię uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka z aksjologią systemów regionalnych. Podjęto m.in. problem ochrony praw człowieka...
 • Wyprzedaż
  Znaki towarowe. Postępowanie przy rejestracji Znaki towarowe. Postępowanie przy rejestracji
  54,00 zł
  48,60 zł
  Celem poradnika jest kompleksowe, praktyczne omówienie problematyki znaków towarowych. Wyeksponowane są przede wszystkim kwestie związane z posługiwaniem się znakami towarowymi, które rodzą istotne skutki...
 • Wyprzedaż
  Łączenie banków w formie spółki akcyjnej Łączenie banków w formie spółki akcyjnej
  54,00 zł
  48,60 zł
  Przedmiotem monografii jest analiza procesu łączenia banków w formie spółki akcyjnej. Szczególna pozycja banku, jako spółki podlegającej reżimowi prawa bankowego, powoduje modyfikację ogólnego postępowania...
 • Leksykon finansów
  91,35 zł
  49,00 zł
  Wyprzedaż
  Leksykon finansów Leksykon finansów
  91,35 zł
  49,00 zł
  Kompendium wiedzy, obejmujące :- teorię finansów- finanse przedsiębiorstw i finanse międzynarodowe- prawo finansowe, bankowe i karnoskarbowe- rachunkowość i bankowość- budżet i administrację finansową...
 • Wyprzedaż
  Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce
  79,90 zł
  48,90 zł
  W książce autor podjął próbę sformułowania współczesnych przesłanek waloryzacji rent ekonomicznych w sektorze gospodarki żywnościowej, które umożliwiają rozpoznanie mechanizmu przepływu rent i oszacowanie...
 • Wyprzedaż
  Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa
  48,00 zł
  39,36 zł
  Oddawana do rąk czytelnika praca jest owocem dyskusji i badań prowadzonych od dłuższego czasu w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym...
Wyników 1 - 18 z 183Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.