Ekonomia, biznes i marketing

Wyników 1 - 18 z 396Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Łączenie banków w formie spółki akcyjnej Łączenie banków w formie spółki akcyjnej
  54,00 zł
  48,60 zł
  Przedmiotem monografii jest analiza procesu łączenia banków w formie spółki akcyjnej. Szczególna pozycja banku, jako spółki podlegającej reżimowi prawa bankowego, powoduje modyfikację ogólnego postępowania...
 • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska
  36,00 zł
  Praca ta prezentuje nowe podejście do długoterminowych badań nad zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego. Obejmuje ona również okres uczestnictwa Polski w strukturach...
 • Zrównoważony rozwój gmin leżących w granicach parku krajobrazowego Zrównoważony rozwój gmin leżących w granicach parku krajobrazowego
  72,00 zł
  Dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gmin wymaga zastosowania nowych narzędzi zarządzania, umożliwiających podejście zintegrowane. Liczne polskie i zagraniczne prace...
 • Wyprzedaż
  Znaki towarowe. Postępowanie przy rejestracji Znaki towarowe. Postępowanie przy rejestracji
  54,00 zł
  48,60 zł
  Celem poradnika jest kompleksowe, praktyczne omówienie problematyki znaków towarowych. Wyeksponowane są przede wszystkim kwestie związane z posługiwaniem się znakami towarowymi, które rodzą istotne skutki...
 • Znaczenie brandingu narodowego w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki Polski Znaczenie brandingu narodowego w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki Polski
  30,00 zł
  Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest problematyka brandingu narodowego, która zakłada, że państwo jest graczem na globalnym rynku, gdzie konkuruje z innymi krajami przede wszystkim o przyciąganie...
 • Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami (ćwiczenia) Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami (ćwiczenia)
  22,00 zł
  Ekonomia jest nauką ciekawą, obszerną i wcale niełatwą. Problemy ekonozne można prezentować i wyjaśniać za pomocą wielu metod. Dwa zupełnie inne podejścia, to wykorzystywanie wyłącznie metody opisowej...
 • Zawody prawnicze
  37,80 zł
  31,00 zł
  Wyprzedaż
  Zawody prawnicze Zawody prawnicze
  37,80 zł
  31,00 zł
  Wyraźna i silna tendencja do utożsamiania zawodu prawniczego z tradycyjnymi, a więc „sądowymi” funkcjami zawodowymi nie uwzględnia faktu, że prawnicy potrzebni są na wielu innych stanowiskach i w innych...
 • Wyprzedaż
  Zawód czy kompetencje?. Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery Zawód czy kompetencje?. Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery
  36,50 zł
  29,93 zł
  W świecie ogromnych zmian wybór zawodu, ścieżek kształcenia, pracy przebiega inaczej aniżeli przed okresem transformacji społeczno-kulturowej. Dawniej drogi zawodowe człowieka przebiegały najczęściej...
 • Wyprzedaż
  Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji
  42,00 zł
  34,44 zł
  Prezentowana książka […] dostarcza czytelnikowi pogłębionej wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań i organizacyjnych możliwości aktywizacji zawodowej pracowników dojrzałych oraz skutkówzwalniania...
 • Wyprzedaż
  Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa
  63,00 zł
  36,00 zł
  Większość obszarów zastosowań wyników badań marketingowych wiąże się z podejmowaniem bieżących decyzji, planowaniem oraz kontrolą na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Wyniki tych badań...
 • Zasięg ubóstwa w Polsce
  29,00 zł
  26,10 zł
  Wyprzedaż
  Zasięg ubóstwa w Polsce Zasięg ubóstwa w Polsce
  29,00 zł
  26,10 zł
  Do priorytetowych celów polityki społecznej należy walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Problematyka ubóstwa jest obecnie przedmiotem wszechstronnego zainteresowania, jest to bowiem bardzo ważny...
 • Wyprzedaż
  Zasada lojalności w procesie karnym. (odniesiona do pokrzywdzonego) Zasada lojalności w procesie karnym. (odniesiona do pokrzywdzonego)
  46,20 zł
  37,88 zł
  W niniejszej monografii przedstawiono próbę scharakteryzowania naczelnej zasady procesu karnego, jaką jest zasada lojalności procesowej. Próbę tę skoncentrowano na analizie tytułowej zasady procesowej...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym
  58,91 zł
  35,50 zł
  Wszyscy jesteśmy ciągle poddawani procesom zarządzania albo też sami zarządzamy. Zarządzanie jest zatem wszechobecnym elementem życia społecznego, a jednocześnie dziedziną nauki, która wymaga wiedzy z...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
  85,30 zł
  30,00 zł
  Obecnie już dziesiątki tysięcy osób zaangażowane są po stronie beneficjentów we wdrażanie i zarządzanie projektami wspieranymi przez fundusze strukturalne. Wraz ze startem nowej perspektywy finansowej...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce
  60,90 zł
  40,01 zł
  W polskiej gospodarce wynagrodzenia wciąż są najważniejszym czynnikiem motywacyjnym dla większości pracowników. Wynagrodzenia stanowią więc jeden z głównych elementów w procesie zarządzania zasobami ludzkimi...
 • Zarządzanie wiedzą
  34,00 zł
  30,60 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą
  34,00 zł
  30,60 zł
  Wśród książek poświęconych zarządzaniu wiedzą tylko kilka koncentruje się na roli wiedzy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autorka na podstawie swoich doświadczeń pokazała, czym jest zarządzanie wiedzą...
 • Zarządzanie wiedzą
  64,90 zł
  38,90 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą
  64,90 zł
  38,90 zł
  Podręcznik zawiera kompleksowe, spójne i interesujące omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą. Poszczególne elementy składające się na zarządzanie...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach
  52,00 zł
  31,20 zł
  Współczesne przedsiębiorstwa, dostosowujące działalność do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, są nastawione na zwiększanie swojej wartości.Oznacza to, że ich podstawowym celem stało się maksymalizowanie...
Wyników 1 - 18 z 396Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.