Ekonomia, biznes i marketing

Wyników 1 - 18 z 183Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków
  31,80 zł
  23,00 zł
  Dzierżawa rolnicza jest uznawaną za jedną z form szeroko rozumianego obrotu ziemią. Z ekonomicznego punktu widzenia obrót dzierżawy pełni te same funkcje co obrót własnościowy, prowadzi bowiem do zorganizowania...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
  85,30 zł
  30,00 zł
  Obecnie już dziesiątki tysięcy osób zaangażowane są po stronie beneficjentów we wdrażanie i zarządzanie projektami wspieranymi przez fundusze strukturalne. Wraz ze startem nowej perspektywy finansowej...
 • Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej
  30,00 zł
  Globalizacja gospodarki światowej oraz intensywny rozwój techniki komputerowej i telekomunikacji sprawiły, że decyzje ekonomiczne podejmuje się na podstawie analiz ogromnych zbiorów danych. Przetworzenie...
 • Wybrane zagadnienia z finansów Wybrane zagadnienia z finansów
  45,00 zł
  Autorzy niniejszej publikacji starali się zaprezentować w sposób syntetyczny i przystępny podstawowe zagadnienia z zakresu wybranych elementów finansów. Poza podstawami teoretycznymi, prezentacja zagadnień...
 • Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  18,00 zł
  Publikacja dr hab. inż. Elżbiety Szymańskiej stanowi wnikliwą analizę problematyki kosztów w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, w której Autorka rozpatruje koszt, jako kategorię ekonomiczną tworzącą...
 • Podstawy ekonometrii w Excelu Podstawy ekonometrii w Excelu
  30,00 zł
  Niniejszy skrypt do ekonometrii adresowany jest do studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunkach ekonomicznych. Omówione zostały w nim dwa podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem metod...
 • Organizacja i ekonomika transportu Organizacja i ekonomika transportu
  20,00 zł
  Logistyka na początku XXI wieku ciągle zyskuje na znaczeniu. Przedsiębiorstwa szukają swoich przewag w odpowiednim skoordynowaniu i zaplanowaniu działań. Jedną z podstawowych działalności w firmie, ze...
 • Komputerowe systemy finansów i księgowości. Podejście praktyczne w Comarch CDN XL Komputerowe systemy finansów i księgowości. Podejście praktyczne w Comarch CDN XL
  20,00 zł
  Publikacja poświęcona jest omówienia działania i funkcjonowania systemów wspomagających bieżącą działalność operacyjną organizacji w zakresie finansów i księgowości przedsiębiorstwa.
 • Taksacja rolnicza
  35,00 zł
  Taksacja rolnicza Taksacja rolnicza
  35,00 zł
  Autor zawarł w tej książce wiedzę zdobytą w ciągu wielu lat pracy naukowej. Mimo że nie ma Go już między nami, to dzięki życzliwości między innymi Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, Pana Profesora...
 • Gorąca oferta
  Ekonomia matematyczna. Teoria, przykłady, zadania Ekonomia matematyczna. Teoria, przykłady, zadania
  20,00 zł
  Ekonomia matematyczna nie jest jedną z gałęzi ekonomii czy matematyki. Ekonomia matematyczna obejmuje wszystkie te dziedziny ekonomii, w których stosujemy aparat matematyczny: rachunek różniczkowy i całkowy...
 • Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania towarowego rynku usług transportowych Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania towarowego rynku usług transportowych
  25,00 zł
  Monografia jest przeznaczona dla osób związanych z logistyką i transportem, jak również dla studentów kierunków ekonomicznych. W publikacji podano bogatą literaturę, z której czytelnicy mogą korzystać...
 • Ergonomia i ochrona pracy. Wybrane zagadnienia Ergonomia i ochrona pracy. Wybrane zagadnienia
  25,00 zł
  "Jakkolwiek jednak daleko sztuka inżynierska zdoła uniezależnić maszynerie od potrzeby wtrącania się człowieka w tok ich funkcjonowania, jakkolwiek daleko zatem posunie się homo Jaber na drodze minimalizacji...
 • Wyprzedaż
  Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
  31,50 zł
  15,00 zł
  Polska, wraz z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej, ubiega się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Starania te nie polegają wyłącznie na negocjacjach, kraj nasz musi bowiem spełnić określone warunki...
 • Wyprzedaż
  Integracja przedsiębiorstw handlowych a proces konkurencji Integracja przedsiębiorstw handlowych a proces konkurencji
  42,00 zł
  25,00 zł
  W książce Autorzy zajmują się wpływem integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Omawiają kolejno: związek przyczynowo-skutkowy...
 • Wyprzedaż
  Międzynarodowe stosunki finansowe Międzynarodowe stosunki finansowe
  17,00 zł
  15,30 zł
  Gospodarka światowa coraz bardziej nabiera charakteru globalnego, z rozbudowanymi i ściślejszymi powiązaniami w dziedzinie finansów. Zjawisko to jest rezultatem prawie uniwersalnej już tendencji do liberalizacji...
 • Prawo handlowe dla ekonomistów
  63,00 zł
  25,00 zł
  Wyprzedaż
  Prawo handlowe dla ekonomistów Prawo handlowe dla ekonomistów
  63,00 zł
  25,00 zł
  Jest to drugie, uaktualnione wydanie podręcznika, zawierającego systematyczny wykład prawa handlowego przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Obejmuje...
 • Rachunkowość. Kurs podstawowy
  58,80 zł
  29,00 zł
  Wyprzedaż
  Rachunkowość. Kurs podstawowy Rachunkowość. Kurs podstawowy
  58,80 zł
  29,00 zł
  Jest to rozszerzone wydanie typowego podręcznika z podstaw rachunkowości pisanego z myślą nie tylko o studentach wyższych uczelni, lecz także słuchaczach różnego rodzaju kursów i szkoleń oraz osobach...
 • Wyprzedaż
  Dylematy cywilizacji informatycznej Dylematy cywilizacji informatycznej
  52,00 zł
  29,00 zł
  Pojęcie "społeczeństwo informacyjne" pojawiło się z postępem, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci w technologiach informacyjnych i spowodował znaczne przemiany, praktycznie we wszystkich...
Wyników 1 - 18 z 183Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.