Ekonomia, biznes i marketing

Wyników 1 - 18 z 120Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków
  31,80 zł
  23,00 zł
  Dzierżawa rolnicza jest uznawaną za jedną z form szeroko rozumianego obrotu ziemią. Z ekonomicznego punktu widzenia obrót dzierżawy pełni te same funkcje co obrót własnościowy, prowadzi bowiem do zorganizowania...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
  85,30 zł
  30,00 zł
  Obecnie już dziesiątki tysięcy osób zaangażowane są po stronie beneficjentów we wdrażanie i zarządzanie projektami wspieranymi przez fundusze strukturalne. Wraz ze startem nowej perspektywy finansowej...
 • Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
  58,00 zł
  39,00 zł
  Wyprzedaż
  Strategiczna polityka handlu międzynarodowego Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
  58,00 zł
  39,00 zł
  Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję szeroko opisywaną w światowej literaturze ekonomicznej już od początku...
 • Wyprzedaż
  Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych
  54,00 zł
  29,00 zł
  Autorzy pokazali internacjonalizację i globalizację działalności gospodarczej z punktu widzenia strategii firm kraju goszczącego zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest to odmienne podejście od stosowanego...
 • Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska
  60,90 zł
  42,00 zł
  Wyprzedaż
  Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska
  60,90 zł
  42,00 zł
  Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie środowiskiem (miękka) Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  31,50 zł
  15,00 zł
  W Polsce od pewnego aasu obserwuje się wzrost zainteresowania ochroną środowiska. Niestety, świadomość ekologiczna naszego społeaeństwa jest najczęściej ograniczona jedynie do oceny (zwykle negatywnej...
 • Zasięg ubóstwa w Polsce
  29,00 zł
  26,10 zł
  Wyprzedaż
  Zasięg ubóstwa w Polsce Zasięg ubóstwa w Polsce
  29,00 zł
  26,10 zł
  Do priorytetowych celów polityki społecznej należy walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Problematyka ubóstwa jest obecnie przedmiotem wszechstronnego zainteresowania, jest to bowiem bardzo ważny...
 • Wyprzedaż
  Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania
  66,90 zł
  40,90 zł
  W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje...
 • Wyprzedaż
  Międzynarodowe stosunki finansowe Międzynarodowe stosunki finansowe
  17,00 zł
  15,30 zł
  Gospodarka światowa coraz bardziej nabiera charakteru globalnego, z rozbudowanymi i ściślejszymi powiązaniami w dziedzinie finansów. Zjawisko to jest rezultatem prawie uniwersalnej już tendencji do liberalizacji...
 • Wyprzedaż
  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce
  56,00 zł
  33,00 zł
  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce to zintegrowany przewodnik po strukturach, systemach, technologiach i narzędziach informatycznych. Autorzy traktują inżynierię systemów informatycznych...
 • Wyprzedaż
  Marketing bezpośredni i interaktywny Marketing bezpośredni i interaktywny
  61,95 zł
  34,00 zł
  Rozwój marketingu bezpośredniego oraz wykorzystanie w biznesie Internetu i innych mediów komunikacyjnych są w Polsce coraz bardziej widoczne, tym samym rośnie potrzeba kształcenia w tym zakresie. Coraz...
 • Wyprzedaż
  Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce
  79,90 zł
  48,90 zł
  W książce autor podjął próbę sformułowania współczesnych przesłanek waloryzacji rent ekonomicznych w sektorze gospodarki żywnościowej, które umożliwiają rozpoznanie mechanizmu przepływu rent i oszacowanie...
 • Profesjonalne zarządzanie
  65,05 zł
  32,50 zł
  Wyprzedaż
  Profesjonalne zarządzanie Profesjonalne zarządzanie
  65,05 zł
  32,50 zł
  W podręczniku pokazano metody tworzenia praktycznych narzędzi niezbędnych menedżerowi do efektywnego zarządzania firmą i sprostania wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek. Podręcznik uczy obecnych i przyszłych...
 • Wyprzedaż
  Polska w drodze do Unii Europejskiej Polska w drodze do Unii Europejskiej
  38,85 zł
  19,01 zł
  Książka niniejsza jest poświęcona głównie analizie przewidywanych konsekwencji członkostwa Polski w Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach gospodarki, tj. w sferze handlu zagranicznego, rolnictwa i...
 • Wyprzedaż
  Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
  57,75 zł
  38,00 zł
  Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie...
 • Wyprzedaż
  Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe
  59,85 zł
  35,00 zł
  Podręcznik akademicki prezentujący, na poziomie podstawowym, szeroką problematykę zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Każdą z trzech części książki ("Podstawy modelowania", "Podejmowanie decyzji...
 • Wyprzedaż
  Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
  55,00 zł
  23,50 zł
  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii (m.in. neoklasyczny, postkeynesowski, monetarystyczny); teorię i praktykę gospodarki...
 • Wyprzedaż
  Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego
  49,00 zł
  24,90 zł
  W książce zostały przeanalizowane wybrane zjawiska, procesy i cechy współczesnych wahań koniunkturalnych występujących w gospodarkach rynkowych i systemach okresu transformacji. Szczególną uwagę autorzy...
Wyników 1 - 18 z 120Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.