Zarządzanie

Wyników 1 - 18 z 19Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Zarządzanie wiedzą
  64,90 zł
  38,90 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą
  64,90 zł
  38,90 zł
  Podręcznik zawiera kompleksowe, spójne i interesujące omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą. Poszczególne elementy składające się na zarządzanie...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach
  52,00 zł
  31,20 zł
  Współczesne przedsiębiorstwa, dostosowujące działalność do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, są nastawione na zwiększanie swojej wartości.Oznacza to, że ich podstawowym celem stało się maksymalizowanie...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie środowiskiem (miękka) Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  31,50 zł
  15,00 zł
  W Polsce od pewnego aasu obserwuje się wzrost zainteresowania ochroną środowiska. Niestety, świadomość ekologiczna naszego społeaeństwa jest najczęściej ograniczona jedynie do oceny (zwykle negatywnej...
 • Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  42,00 zł
  15,00 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie środowiskiem (miękka) Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  42,00 zł
  15,00 zł
  W Polsce od pewnego aasu obserwuje się wzrost zainteresowania ochroną środowiska. Niestety, świadomość ekologiczna naszego społeaeństwa jest najczęściej ograniczona jedynie do oceny (zwykle negatywnej...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa
  59,00 zł
  25,00 zł
  W podręczniku przedstawiono analizę warunków i zasad kształtowania struktury zadłużenia w warunkach doskonałego i niedoskonałego rynku kapitałowego; pośrednie i bezpośrednie źródła obcego finansowania...
 • Zarządzanie finansowe bankiem
  62,90 zł
  25,16 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie finansowe bankiem Zarządzanie finansowe bankiem
  62,90 zł
  25,16 zł
  Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą:roli banków i...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  40,95 zł
  24,00 zł
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a więc metody związane z procesem podejmowania decyzji w zakresie angażowania i pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo. Przy tym oprócz rozważań teoretycznych...
 • Wyprzedaż
  Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji
  40,00 zł
  20,00 zł
  Globalizacja i wywołane przez nią zmiany na rynku wpływają na zachowania rynkowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W książce Autorzy omawiają zjawisko globalizacji jako uwarunkowanie zachowań podmiotów...
 • Wyprzedaż
  Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw
  49,90 zł
  29,90 zł
  Jest to nowoczesny i praktyczny podręcznik z dziedziny finansów przedsiębiorstw. Autorzy omawiają w nim najważniejsze zagadnienia, których znajomość ułatwia podejmowanie właściwych decyzji w przedsiębiorstwie...
 • Wyprzedaż
  Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
  57,75 zł
  38,00 zł
  Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie...
 • Rozwój w dobie globalizacji
  89,90 zł
  44,50 zł
  Wyprzedaż
  Rozwój w dobie globalizacji Rozwój w dobie globalizacji
  89,90 zł
  44,50 zł
  Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak: - rozwój w perspektywie teoretycznej (np. definicje...
 • Wyprzedaż
  Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
  52,00 zł
  29,00 zł
  Przedstawiona w książce koncepcja zrównoważonego rozwoju służy do wyznaczania kierunków rozwoju i możliwości wyboru między konkurencyjnymi wartościami, którymi są środowisko i jego ochrona z jednej strony...
 • Profesjonalne zarządzanie
  65,05 zł
  32,50 zł
  Wyprzedaż
  Profesjonalne zarządzanie Profesjonalne zarządzanie
  65,05 zł
  32,50 zł
  W podręczniku pokazano metody tworzenia praktycznych narzędzi niezbędnych menedżerowi do efektywnego zarządzania firmą i sprostania wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek. Podręcznik uczy obecnych i przyszłych...
 • Wyprzedaż
  Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków
  58,65 zł
  39,00 zł
  Celem autorów pracy jest przedstawienie zarządzania strategicznego na przykładach. Taki układ książki powoduje, że stanowi ona doskonałe uzupełnienie podręczników z tej dziedziny o faktyczne przejawy...
 • Organizacja wirtualna
  51,90 zł
  31,00 zł
  Wyprzedaż
  Organizacja wirtualna Organizacja wirtualna
  51,90 zł
  31,00 zł
  W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w zarządzaniu firmami odgrywają informacja i technologie informacyjne. Dzieje się tak, ponieważ przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymusza ciągłe zmiany zwiększające...
 • Wyprzedaż
  Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania
  66,90 zł
  40,90 zł
  W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje...
 • Wyprzedaż
  Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem
  51,45 zł
  34,00 zł
  W książce omówiono wiele nowych metod i systemów wspomagających zarządzanie różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa. Opracowane przez zespół autorski rozwiązania metodyczne i informatyczne obejmują...
 • Wyprzedaż
  Controlling w zarządzaniu gminą Controlling w zarządzaniu gminą
  43,00 zł
  26,00 zł
  W książce przedstawiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z controllingiem w wybranych podmiotach sektora budżetowego na szczeblu gminnym: jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach...
Wyników 1 - 18 z 19Pokaż:     Pozycji na stronie