Zarządzanie

Wyników 1 - 18 z 18Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Zarządzanie wiedzą
  64,90 zł
  38,90 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą
  64,90 zł
  38,90 zł
  Podręcznik zawiera kompleksowe, spójne i interesujące omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą. Poszczególne elementy składające się na zarządzanie...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach
  52,00 zł
  31,20 zł
  Współczesne przedsiębiorstwa, dostosowujące działalność do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, są nastawione na zwiększanie swojej wartości.Oznacza to, że ich podstawowym celem stało się maksymalizowanie...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie środowiskiem (miękka) Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  31,50 zł
  15,00 zł
  W Polsce od pewnego aasu obserwuje się wzrost zainteresowania ochroną środowiska. Niestety, świadomość ekologiczna naszego społeaeństwa jest najczęściej ograniczona jedynie do oceny (zwykle negatywnej...
 • Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  42,00 zł
  15,00 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie środowiskiem (miękka) Zarządzanie środowiskiem (miękka)
  42,00 zł
  15,00 zł
  W Polsce od pewnego aasu obserwuje się wzrost zainteresowania ochroną środowiska. Niestety, świadomość ekologiczna naszego społeaeństwa jest najczęściej ograniczona jedynie do oceny (zwykle negatywnej...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa
  59,00 zł
  25,00 zł
  W podręczniku przedstawiono analizę warunków i zasad kształtowania struktury zadłużenia w warunkach doskonałego i niedoskonałego rynku kapitałowego; pośrednie i bezpośrednie źródła obcego finansowania...
 • Zarządzanie finansowe bankiem
  62,90 zł
  25,16 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie finansowe bankiem Zarządzanie finansowe bankiem
  62,90 zł
  25,16 zł
  Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą:roli banków i...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  40,95 zł
  24,00 zł
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a więc metody związane z procesem podejmowania decyzji w zakresie angażowania i pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo. Przy tym oprócz rozważań teoretycznych...
 • Wyprzedaż
  Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji
  40,00 zł
  20,00 zł
  Globalizacja i wywołane przez nią zmiany na rynku wpływają na zachowania rynkowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W książce Autorzy omawiają zjawisko globalizacji jako uwarunkowanie zachowań podmiotów...
 • Wyprzedaż
  Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw
  49,90 zł
  29,90 zł
  Jest to nowoczesny i praktyczny podręcznik z dziedziny finansów przedsiębiorstw. Autorzy omawiają w nim najważniejsze zagadnienia, których znajomość ułatwia podejmowanie właściwych decyzji w przedsiębiorstwie...
 • Wyprzedaż
  Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
  57,75 zł
  38,00 zł
  Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie...
 • Rozwój w dobie globalizacji
  89,90 zł
  44,50 zł
  Wyprzedaż
  Rozwój w dobie globalizacji Rozwój w dobie globalizacji
  89,90 zł
  44,50 zł
  Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak: - rozwój w perspektywie teoretycznej (np. definicje...
 • Wyprzedaż
  Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
  52,00 zł
  29,00 zł
  Przedstawiona w książce koncepcja zrównoważonego rozwoju służy do wyznaczania kierunków rozwoju i możliwości wyboru między konkurencyjnymi wartościami, którymi są środowisko i jego ochrona z jednej strony...
 • Profesjonalne zarządzanie
  65,05 zł
  32,50 zł
  Wyprzedaż
  Profesjonalne zarządzanie Profesjonalne zarządzanie
  65,05 zł
  32,50 zł
  W podręczniku pokazano metody tworzenia praktycznych narzędzi niezbędnych menedżerowi do efektywnego zarządzania firmą i sprostania wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek. Podręcznik uczy obecnych i przyszłych...
 • Organizacja wirtualna
  51,90 zł
  31,00 zł
  Wyprzedaż
  Organizacja wirtualna Organizacja wirtualna
  51,90 zł
  31,00 zł
  W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w zarządzaniu firmami odgrywają informacja i technologie informacyjne. Dzieje się tak, ponieważ przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymusza ciągłe zmiany zwiększające...
 • Wyprzedaż
  Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania
  66,90 zł
  40,90 zł
  W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje...
 • Wyprzedaż
  Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem
  51,45 zł
  34,00 zł
  W książce omówiono wiele nowych metod i systemów wspomagających zarządzanie różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa. Opracowane przez zespół autorski rozwiązania metodyczne i informatyczne obejmują...
 • Wyprzedaż
  Controlling w zarządzaniu gminą Controlling w zarządzaniu gminą
  43,00 zł
  26,00 zł
  W książce przedstawiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z controllingiem w wybranych podmiotach sektora budżetowego na szczeblu gminnym: jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach...
 • Wyprzedaż
  Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce
  34,00 zł
  30,60 zł
  W naszym kraju jest 120 parków krajobrazowych, które zajmują 8% powierzchni. Dysponują one znacznym potencjałem przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i historycznym. Potencjał ten jest dobrem ogólnonarodowym...
Wyników 1 - 18 z 18Pokaż:     Pozycji na stronie