Prawo

Wyników 1 - 18 z 42Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekt konstytucyjnoprawny Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekt konstytucyjnoprawny
 • Redundancja w tekście prawnym
  42,00 zł
  34,44 zł
  Wyprzedaż
  Redundancja w tekście prawnym Redundancja w tekście prawnym
  42,00 zł
  34,44 zł
  Książka dotyczy zagadnienia istotnego zarówno z punktu widzenia teorii legislacji, jak i teorii interpretacji prawa. Zagadnienie to ma także istotne aspekty praktyczne. Jest to pierwsze polskie monograficzne...
 • Wyprzedaż
  Prawo i kultura we współczesnej Japonii Prawo i kultura we współczesnej Japonii
  28,00 zł
  22,96 zł
  Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje...
 • Wyprzedaż
  Granice efektywności prawa. Efektywność a zasady sprawiedliwości i słuszności, tom 2 Granice efektywności prawa. Efektywność a zasady sprawiedliwości i słuszności, tom 2
  39,20 zł
  32,14 zł
  Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom będący efektem rozważań nad granicami efektywności prawa. W niniejszej publikacji autorzy zajęli się analizą związków pomiędzy efektywnością a zasadami sprawiedliwości...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 1 Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 1
  56,00 zł
  45,92 zł
  Prezentowany tom zawiera wiele ważnych opracowań konfrontujących aksjologię uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka z aksjologią systemów regionalnych. Podjęto m.in. problem ochrony praw człowieka...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 4 Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 4
  59,00 zł
  48,38 zł
  W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski został uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w projektach...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 3 Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 3
  59,00 zł
  48,38 zł
  W prezentowanym tomie została ukazana aksjologia europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Liczne studia dotyczą systemów ochrony praw człowieka w: Radzie Europy (m.in. w kontekście działalności Europejskiego...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 2 Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 2
  59,00 zł
  48,38 zł
  W oddawanym do rąk Czytelników tomie znalazły się liczne opracowania dotyczące aksjologii ochrony praw człowieka w Afryce, zwłaszcza w kontekście Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów, a także wpływu...
 • Wyprzedaż
  Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania
  28,00 zł
  22,96 zł
  Książka w sposób szczegółowy przedstawia prawno-instytucjonalne mechanizmy funkcjonowania Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Autor wykorzystując narzędzia badawcze właściwe dla nauk prawnych...
 • Wyprzedaż
  Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, tom 1 Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, tom 1
  39,00 zł
  31,98 zł
  Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom publikacji będącej efektem badań nad granicami efektywności prawa. Szczególnie istotnym nurtem rozważań autorów niniejszego tomu jest odpowiedź na pytania: Co...
 • Wyprzedaż
  Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa
  48,00 zł
  39,36 zł
  Oddawana do rąk czytelnika praca jest owocem dyskusji i badań prowadzonych od dłuższego czasu w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym...
 • Nowe procedury medyczne a prawo
  42,00 zł
  34,44 zł
  Wyprzedaż
  Nowe procedury medyczne a prawo Nowe procedury medyczne a prawo
  42,00 zł
  34,44 zł
  W książce m.in.: Jacek Sobczak Prawo do opieki medycznej w systemie prawnym Unii Europejskiej Daria Bieńkowska Człowiek wobec prawa, czy prawo wobec człowieka? O istocie prawa w pryzmacie refleksji...
 • Wyprzedaż
  Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego
  22,50 zł
  18,45 zł
  Jest to opracowanie wartościowe, które wśród pojawiających się w ostatnich latach publikacji o powiązanej tematyce należy ocenić jako bardzo dobre. Należy mieć nadzieję, że praca ta stanowić będzie przyczynek...
 • Wyprzedaż
  Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Tom 1 Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Tom 1
  84,00 zł
  68,88 zł
  W tomie Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych zaprezentowane zostały aksjologia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka...
 • Wyprzedaż
  Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa
  48,00 zł
  39,36 zł
  Autor pochylił się nad zagadnieniem ważnym, o wciąż rosnącym znaczeniu. Współczesne media stały się potęgą kreującą rzeczywistość w sposób często bezkompromisowy. Odbywa się to kosztem konkretnych osób...
 • Wyprzedaż
  Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy
  36,50 zł
  29,93 zł
  Książka stanowi pierwszą na rynku kompleksową analizę zagadnienia odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy. Podstawowym problemem badawczym była kwestia możliwości obciążenia pracodawcy taką odpowiedzialnością...
 • Wyprzedaż
  Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej
  42,00 zł
  34,44 zł
  Podstawowym celem redaktorów niniejszej publikacji było jak najszersze ujęcie problematyki dotyczącej karnomaterialnych i procesowych instrumentów ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej...
 • Wyprzedaż
  Prawo alimentacyjne 2. Zagadnienia materialne Prawo alimentacyjne 2. Zagadnienia materialne
  47,60 zł
  39,03 zł
  Monografie z cyklu pt. Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe stanowią nowatorski przegląd zagadnień alimentacji, których kompozycja stanowi odpowiedź doktryny na potrzeby praktyki. Publikacje zawierają...
Wyników 1 - 18 z 42Pokaż:     Pozycji na stronie