Prawo

Wyników 1 - 18 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekt konstytucyjnoprawny Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekt konstytucyjnoprawny
 • Redundancja w tekście prawnym
  42,00 zł
  34,44 zł
  Wyprzedaż
  Redundancja w tekście prawnym Redundancja w tekście prawnym
  42,00 zł
  34,44 zł
  Książka dotyczy zagadnienia istotnego zarówno z punktu widzenia teorii legislacji, jak i teorii interpretacji prawa. Zagadnienie to ma także istotne aspekty praktyczne. Jest to pierwsze polskie monograficzne...
 • Wyprzedaż
  Prawo i kultura we współczesnej Japonii Prawo i kultura we współczesnej Japonii
  28,00 zł
  22,96 zł
  Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje...
 • Wyprzedaż
  Granice efektywności prawa. Efektywność a zasady sprawiedliwości i słuszności, tom 2 Granice efektywności prawa. Efektywność a zasady sprawiedliwości i słuszności, tom 2
  39,20 zł
  32,14 zł
  Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom będący efektem rozważań nad granicami efektywności prawa. W niniejszej publikacji autorzy zajęli się analizą związków pomiędzy efektywnością a zasadami sprawiedliwości...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 1 Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 1
  56,00 zł
  45,92 zł
  Prezentowany tom zawiera wiele ważnych opracowań konfrontujących aksjologię uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka z aksjologią systemów regionalnych. Podjęto m.in. problem ochrony praw człowieka...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 4 Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 4
  59,00 zł
  48,38 zł
  W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski został uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w projektach...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 3 Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 3
  59,00 zł
  48,38 zł
  W prezentowanym tomie została ukazana aksjologia europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Liczne studia dotyczą systemów ochrony praw człowieka w: Radzie Europy (m.in. w kontekście działalności Europejskiego...
 • Wyprzedaż
  Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 2 Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, tom 2
  59,00 zł
  48,38 zł
  W oddawanym do rąk Czytelników tomie znalazły się liczne opracowania dotyczące aksjologii ochrony praw człowieka w Afryce, zwłaszcza w kontekście Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów, a także wpływu...
 • Wyprzedaż
  Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania
  28,00 zł
  22,96 zł
  Książka w sposób szczegółowy przedstawia prawno-instytucjonalne mechanizmy funkcjonowania Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Autor wykorzystując narzędzia badawcze właściwe dla nauk prawnych...
 • Wyprzedaż
  Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, tom 1 Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, tom 1
  39,00 zł
  31,98 zł
  Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom publikacji będącej efektem badań nad granicami efektywności prawa. Szczególnie istotnym nurtem rozważań autorów niniejszego tomu jest odpowiedź na pytania: Co...
 • Wyprzedaż
  Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa
  48,00 zł
  39,36 zł
  Oddawana do rąk czytelnika praca jest owocem dyskusji i badań prowadzonych od dłuższego czasu w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym...
 • Nowe procedury medyczne a prawo
  42,00 zł
  34,44 zł
  Wyprzedaż
  Nowe procedury medyczne a prawo Nowe procedury medyczne a prawo
  42,00 zł
  34,44 zł
  W książce m.in.: Jacek Sobczak Prawo do opieki medycznej w systemie prawnym Unii Europejskiej Daria Bieńkowska Człowiek wobec prawa, czy prawo wobec człowieka? O istocie prawa w pryzmacie refleksji...
 • Wyprzedaż
  Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego
  22,50 zł
  18,45 zł
  Jest to opracowanie wartościowe, które wśród pojawiających się w ostatnich latach publikacji o powiązanej tematyce należy ocenić jako bardzo dobre. Należy mieć nadzieję, że praca ta stanowić będzie przyczynek...
 • Brak obrazka
  6,90 zł
  6,21 zł
  Wyprzedaż
  Brak obrazka Brak obrazka
  6,90 zł
  6,21 zł
  Stan prawny na dzień 12 czerwca 2016 roku. Uwzględniono też zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1269 i 2184)
 • Wyprzedaż
  Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny
  60,00 zł
  54,00 zł
  Książka Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny dr Anny Rataj oparta jest w dużej mierze na źródłach oryginalnych (ustawodawstwo Knesetu i orzecznictwo Sądu Najwyższego Izraela w języku hebrajskim...
 • Kodeks spółek handlowych
  8,99 zł
  8,09 zł
  Wyprzedaż
  Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych
  8,99 zł
  8,09 zł
  Stan prawny na dzień 6 czerwca 2016 roku. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., Nr...
 • Wyprzedaż
  Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Tom 1 Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Tom 1
  84,00 zł
  68,88 zł
  W tomie Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych zaprezentowane zostały aksjologia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka...
 • Wyprzedaż
  Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa
  48,00 zł
  39,36 zł
  Autor pochylił się nad zagadnieniem ważnym, o wciąż rosnącym znaczeniu. Współczesne media stały się potęgą kreującą rzeczywistość w sposób często bezkompromisowy. Odbywa się to kosztem konkretnych osób...
Wyników 1 - 18 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.