Prawo

Wyników 1 - 18 z 18Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wyprzedaż
  Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
  31,50 zł
  15,00 zł
  Polska, wraz z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej, ubiega się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Starania te nie polegają wyłącznie na negocjacjach, kraj nasz musi bowiem spełnić określone warunki...
 • Wyprzedaż
  Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
  85,30 zł
  30,00 zł
  Obecnie już dziesiątki tysięcy osób zaangażowane są po stronie beneficjentów we wdrażanie i zarządzanie projektami wspieranymi przez fundusze strukturalne. Wraz ze startem nowej perspektywy finansowej...
 • Wyprzedaż
  Znaki towarowe. Postępowanie przy rejestracji Znaki towarowe. Postępowanie przy rejestracji
  54,00 zł
  48,60 zł
  Celem poradnika jest kompleksowe, praktyczne omówienie problematyki znaków towarowych. Wyeksponowane są przede wszystkim kwestie związane z posługiwaniem się znakami towarowymi, które rodzą istotne skutki...
 • Wyprzedaż
  Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
  59,00 zł
  17,70 zł
  Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Naruszenie...
 • Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym
  67,00 zł
  45,00 zł
  Wyprzedaż
  Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym
  67,00 zł
  45,00 zł
  Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym są książką przeznaczoną dla osób zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową, a zwłaszcza osób studiujących problematykę ubezpieczeń gospodarczych oraz...
 • Rozgraniczanie nieruchomości
  47,00 zł
  42,30 zł
  Wyprzedaż
  Rozgraniczanie nieruchomości Rozgraniczanie nieruchomości
  47,00 zł
  42,30 zł
  Publikacja stanowi zwarte kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozgraniczania nieruchomości wzbogacone przykładami przeprowadzonych postępowań rozgraniczeniowych. Książka ma charakter...
 • Wyprzedaż
  Prawo w działalności gospodarczej Prawo w działalności gospodarczej
  59,90 zł
  18,00 zł
  ‘Prawo w działalności gospodarczej to podręcznik akademicki stanowiący kompendium wiedzy na temat rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej. Zawiera również niezbędna wiedzę z zakresu...
 • Wyprzedaż
  Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce
  54,00 zł
  10,80 zł
  Publikacja ma na celu przybliżenie problematyki windykacji i egzekucji prowadzonej na terenie Polski oraz w ramach polskiego porządku prawnego. Poradnikowy charakter, zawarte przykładowe wzory oraz przystępny...
 • Wyprzedaż
  Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
  37,00 zł
  7,40 zł
  Opracowanie zawiera artykuły przygotowane na konferencję naukową pt. ‘‘Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości’’, która odbyła się 3 kwietnia 2008 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie...
 • Wyprzedaż
  O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje
  39,00 zł
  15,60 zł
  Morza zajmują w przybliżeniu dwie trzecie powierzchni naszego globu. Na tym obszarze człowiek od wieków prowadzi działalność różnego rodzaju: wojenną, gospodarczą, rekreacyjną, tę ostatnią obecnie w coraz...
 • Wyprzedaż
  Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych
  53,50 zł
  18,80 zł
  Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych jako przedmiotu prawa autorskiego. Celem niniejszej książki...
 • Wyprzedaż
  Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic
  49,90 zł
  9,99 zł
  Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym polskie. Znajomość omawianych w niniejszej...
 • Testy do nauki prawa
  34,50 zł
  31,05 zł
  Wyprzedaż
  Testy do nauki prawa Testy do nauki prawa
  34,50 zł
  31,05 zł
  Testy do nauki prawa dla kierunków nieprawniczych to zbiór zawierający 367 pytań o różnym stopniu trudności i odpowiedzi, podzielonych tematycznie na dziewięć rozdziałów obejmujących najważniejsze działy...
 • Wyprzedaż
  Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności. International Humanitarian Law Antecedences and Challenges of The Present Time Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności. International Humanitarian Law Antecedences and Challenges of The Present Time
  34,00 zł
  17,00 zł
  W 2009 roku przypadła 60-ta rocznica przyjęcia Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny. Zdając więc sobie sprawę z wagi tych Konwencji Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego...
 • Wyprzedaż
  Łączenie banków w formie spółki akcyjnej Łączenie banków w formie spółki akcyjnej
  54,00 zł
  48,60 zł
  Przedmiotem monografii jest analiza procesu łączenia banków w formie spółki akcyjnej. Szczególna pozycja banku, jako spółki podlegającej reżimowi prawa bankowego, powoduje modyfikację ogólnego postępowania...
 • Wyprzedaż
  Gospodarka nieruchomościami. Własność lokali. Ochrona praw lokatorów. Akty prawne, komentarz, orzecznictwo Gospodarka nieruchomościami. Własność lokali. Ochrona praw lokatorów. Akty prawne, komentarz, orzecznictwo
  46,90 zł
  29,00 zł
  Zbiór aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i własności lokali opatrzony przypisami i objaśnieniami oraz orzecznictwem sądowym. Omawia m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu...
 • Wyprzedaż
  Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie międzynarodowej. Praktyczny poradnik Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie międzynarodowej. Praktyczny poradnik
  54,00 zł
  27,00 zł
  Książka niniejsza ma na celu przybliżenie odbiorcom skomplikowanej i w zasadzie interdyscyplinarnej kwestii prowadzenia za granicą szeroko pojętych egzekucyjnych oraz innych działań, mających na celu...
 • Wyprzedaż
  Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne
  61,95 zł
  55,76 zł
  Książka ta omawia dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych. Zanalizowano istotę teoretyczną i normatywną dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych. Przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne...
Wyników 1 - 18 z 18Pokaż:     Pozycji na stronie