Biznes

Wyników 1 - 14 z 14Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Ile jest warta nieruchomość Ile jest warta nieruchomość
  39,90 zł
  Autorzy przedstawiają problematykę związaną z wyceną wartości nieruchomości, budzącą wiele emocji i kontrowersji. Wynikają one zarówno ze złożoności tej kwestii, jak i specyfiki samej kategorii nieruchomości...
 • Strategia public relations
  44,10 zł
  25,00 zł
  Wyprzedaż
  Strategia public relations Strategia public relations
  44,10 zł
  25,00 zł
  W książce opisano miejsce i rolę public relations w zarządzaniu firmą. Łącząc różne modele i teorie zarządzania, autorka omówiła tworzenie skutecznych strategii PR w kontekście m.in. zarządzania strategicznego...
 • Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym
  65,00 zł
  40,01 zł
  Wyprzedaż
  Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym
  65,00 zł
  40,01 zł
  Sektor handlu i usług to obszar dynamicznych zmian dokonujących się pod wpływem przemian rynkowych, silnej konkurencji, rozwoju potrzeb i wymagań nabywców oraz wprowadzania nowych technologii. Bardzo...
 • Wyprzedaż
  Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe
  39,60 zł
  15,90 zł
  Parki technologiczne są miejscem rozwoju nowoczesnych technologii na całym świecie. Stanowią ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjny pomysł w nowoczesne rozwiązanie technologiczne, wdrażane następnie...
 • Informacja w biznesie
  39,00 zł
  35,10 zł
  Wyprzedaż
  Informacja w biznesie Informacja w biznesie
  39,00 zł
  35,10 zł
  Prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także jej rektorem. Jest autorem wielu publikacji z zakresu statystyki matematycznej, mikroekonomii...
 • Wyprzedaż
  Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych
  54,00 zł
  29,00 zł
  Autorzy pokazali internacjonalizację i globalizację działalności gospodarczej z punktu widzenia strategii firm kraju goszczącego zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest to odmienne podejście od stosowanego...
 • Wyprzedaż
  Strategiczne podejście do klientów Strategiczne podejście do klientów
  60,90 zł
  29,00 zł
  W książce autor przedstawia rozważania teoretyczne oraz rady praktyczne na temat zasad działania przedsiębiorstwa w celu zwiększenia satysfakcji jego klientów, a także narzędzia i modele budowania stosunków...
 • Wyprzedaż
  Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne
  40,00 zł
  25,00 zł
  Książka jest podzielona na dwie części. W części I (ujęcie statyczne) Autorzy przedstawiają ekonomikę przedsiębiorstwa turystycznego, tj. związki turystyki z ekonomią, rynek turystyczny, przedsiębiorstwo...
 • Wyprzedaż
  Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość
  42,00 zł
  19,01 zł
  W książce Autorzy omawiają zasady pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem sektora MSP w Polsce i stanu pomocy publicznej w naszym kraju. Rozważania...
 • Podstawy gastronomii
  62,90 zł
  37,91 zł
  Wyprzedaż
  Podstawy gastronomii Podstawy gastronomii
  62,90 zł
  37,91 zł
  Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej gastronomii. Zawiera on: historię gastronomii w Polsce i na świecie, podstawowe pojęcia stosowane w gastronomii, opis produktu gastronomicznego, prezentację...
 • Leksykon prywatyzacji
  45,00 zł
  19,01 zł
  Wyprzedaż
  Leksykon prywatyzacji Leksykon prywatyzacji
  45,00 zł
  19,01 zł
  Zmiany systemowe zachodzące w polskiej gospodarce uruchomiły wiele nie stosowanych do tej pory procedur administracyjnych i uregulowań prawnych. Jednym z elementów transformacji systemowej jest proces...
 • Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  51,45 zł
  34,00 zł
  Wyprzedaż
  Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  51,45 zł
  34,00 zł
  W książce autorzy omawiają zmiany zachodzące w pozycji konsumenta oraz konsumpcji gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina) po przejściu gospodarek...
 • Wyprzedaż
  Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze
  26,00 zł
  10,00 zł
  Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników biur, szefów firm, jak i dla tych, którzy chcą zaprojektować swoje biuro. Adresowana jest także do studentów kierunków ekonomicznych.
 • Wyprzedaż
  Handel zagraniczny. Organizacja i technika Handel zagraniczny. Organizacja i technika
  24,00 zł
  21,60 zł
  Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede wszystkim zjawiskami związanymi z globalizacją i regionalizmem. Najważniejsze problemy omówione w...
Wyników 1 - 14 z 14Pokaż:     Pozycji na stronie