Budownictwo

Wyników 19 - 36 z 90Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Zarys geotechniki
  75,00 zł
  67,50 zł
  Zarys geotechniki Zarys geotechniki
  75,00 zł
  67,50 zł
  Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku...
 • Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
  72,80 zł
  65,52 zł
  W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości...
 • Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
  56,00 zł
  50,40 zł
  W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich...
  aktualnie niedostępny
 • Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie
  46,20 zł
  41,58 zł
  Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje...
  aktualnie niedostępny
 • Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
  64,40 zł
  57,96 zł
  Monograficzne opracowanie zawierające opis projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów inżynierskich ze stalowych i aluminiowych blach falistych. Omówiono podstawy ekonomiki i organizacji budowy...
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
  74,20 zł
  66,78 zł
  W książce przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i badaniami gorących mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy nowych i naprawy istniejących dróg...
  aktualnie niedostępny
 • Brak obrazka Brak obrazka
  50,40 zł
  45,36 zł
  Omówienie sposobów wykorzystania energii odnawialnej pobieranej z gruntu, rzek, jezior lub otaczjacego powietrza, do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym. Praktyczne...
  aktualnie niedostępny
 • Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie
  59,00 zł
  53,10 zł
  Monograficzne kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Scharakteryzowano promieniowanie słoneczne, opisano zasady doboru optymalnego kąta nachylenia odbiornika...
  aktualnie niedostępny
 • Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu
  42,00 zł
  37,80 zł
  W książce przedstawiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, różne rozwiązania techniczne instalacji solarnych, ich parametry techniczne, sposoby projektowania, montażu i przykłady rozwiązań w...
  aktualnie niedostępny
 • Brak obrazka Brak obrazka
  96,60 zł
  86,94 zł
  Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych...
 • Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
  59,00 zł
  53,10 zł
  W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania konstrukcji dróg opartych w sposób bezpośredni na podłożu jednorodnym. Podano zasady działania...
 • Węzły drogowe i autostradowe
  72,80 zł
  65,52 zł
  Węzły drogowe i autostradowe Węzły drogowe i autostradowe
  72,80 zł
  65,52 zł
  W książce omówiono projektowanie węzłów drogowych z uwzględnieniem najnowszych technik komputerowych. Przedstawiono szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy...
 • Podstawy projektowania budowli mostowych Podstawy projektowania budowli mostowych
  58,80 zł
  52,92 zł
  W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i...
 • Technologia warstw asfaltowych. Nawierzchnie drogowe. Poradnik Technologia warstw asfaltowych. Nawierzchnie drogowe. Poradnik
  78,75 zł
  70,88 zł
  Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt. Technologia warstw bitumicznych, zawierający połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dotyczący...
  aktualnie niedostępny
 • Brak obrazka
  64,40 zł
  57,96 zł
  Brak obrazka Brak obrazka
  64,40 zł
  57,96 zł
  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do...
  aktualnie niedostępny
 • Brak obrazka
  78,40 zł
  70,56 zł
  Brak obrazka Brak obrazka
  78,40 zł
  70,56 zł
  Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża gruntowego, podbudowy, warstwy...
  aktualnie niedostępny
 • Odwodnienie dróg
  67,20 zł
  60,48 zł
  Odwodnienie dróg Odwodnienie dróg
  67,20 zł
  60,48 zł
  Metody projektowania odwodnienia dróg i ulic, lotnisk oraz obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska zawierających najnowsze normy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Podstawowe...
 • Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
  84,00 zł
  75,60 zł
  Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego (badania, pomiary i analizy ruchu), teorię ruchu drogowego (cechy użytkowników dróg, pojazdy...
Wyników 19 - 36 z 90Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.