Budownictwo

Wyników 1 - 18 z 90Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Podstawy rysunku technicznego
  35,00 zł
  31,50 zł
  Podstawy rysunku technicznego Podstawy rysunku technicznego
  35,00 zł
  31,50 zł
  W książce przedstawiono zasady rysunku technicznego maszynowego dotyczące: przedstawiania przedmiotów na rysunkach technicznych; wymiarowania; doboru właściwych dokładności wykonania wymiarów liniowych...
  aktualnie niedostępny
 • Instrukcja 302. Wykonanie map warunków budowlanych dla obszarów miejskich Instrukcja 302. Wykonanie map warunków budowlanych dla obszarów miejskich
  6,15 zł
  Niniejsze wytyczne obejmują zasady wykorlytvania map warunków budowlanych dla obszarów miejskich i osadniczych. Określają metodykę sporządzania map. Ustalają wydzielenia i symbole graficzne do ich przedstawiania...
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 407/2005 część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych" Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 407/2005 część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych"
  26,25 zł
  W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniami wo-dochronnymi pomieszczeń „mokrych" jako zasadę przyjęto określanie wymagań w następującej kolejności: wymagania związane z projektem...
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 417/2006 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 7: Lekkie ściany działowe Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 417/2006 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 7: Lekkie ściany działowe
  26,25 zł
  Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkich ścian działowych o wysokości do 6,5 m, o konstrukcji szkieletowej z cienkościennych profili stalowych z okładzinami...
  aktualnie niedostępny
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 427/2007 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 1: Roboty ziemne Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 427/2007 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 1: Roboty ziemne
  42,00 zł
  Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych w budownictwie powszechnym. W szczególności warunki dotyczą robót związanych z wykonaniem: wykopów fundamentowych i...
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 446/2010 część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 446/2010 część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym
  42,00 zł
  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem krat zwijanych żaluzjowych z napędem elektromechanicznym. Kraty takie zaliczane są do bram...
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 457/2010 część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 1: Węzły ciepłownicze Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 457/2010 część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 1: Węzły ciepłownicze
  26,25 zł
  Przedmiot opracowania obejmuje: wymagania dotyczące dokumentacji projektowej i powykonawczej, wymagania dotyczące wykonawstwa węzłów ciepłowniczych, zasady odbioru węzłów ciepłowniczych. Postanowienia...
  aktualnie niedostępny
 • Zarys geometrii wykreślnej Zarys geometrii wykreślnej
  40,00 zł
  Książka obejmuje zakres wykładów i ćwiczeń z geometrii wykreślnej, prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na kierunkach: architektura krajobrazu, budownictwo, inżynieria i kształtowanie...
  aktualnie niedostępny
 • Wybrane zagadnienia mechaniki budowli. Belki statycznie wyznaczalne Wybrane zagadnienia mechaniki budowli. Belki statycznie wyznaczalne
  12,00 zł
  Mechanika budowli jest Częścią mechaniki, czyli nauki zajmującej się badaniem ruchu, stanu równowagi i odkształcania się obiektów materialnych będących pod wpływem oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych...
  aktualnie niedostępny
 • Asfalty drogowe
  69,00 zł
  62,10 zł
  Asfalty drogowe Asfalty drogowe
  69,00 zł
  62,10 zł
  Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie, z uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych polimerami oraz innymi substancjami, stosowanych zarówno na gorąco, jak...
 • Harmonogramy sieciowe w robotach inżynierskich Harmonogramy sieciowe w robotach inżynierskich
  16,00 zł
  Bodźcem do powstania metod sieciowych stał się fakt, że metody planowania przedsięwzięć, stosowane wcześniej, nie odzwierciedlały jednoznacznie wszystkich powiązań oraz nie precyzowały ściśle współzależności...
  aktualnie niedostępny
 • Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych
  25,00 zł
  Niniejszy podręcznik jest próbą odpowiedzi na wprowadzoną zmianę programów nauczania. Autorzy starali się zawrzeć w nim podstawowe zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz uwarunkowania - szczególnie...
 • Kamieniarstwo. Współczesne spojrzenie na tradycję Kamieniarstwo. Współczesne spojrzenie na tradycję
  69,00 zł
  62,10 zł
  Kamieniarstwo to jeden z najstarszych zawodów świata sięgający swymi początkami starożytności. Książka omawia jego bogatą historię, rozwiązania techniczne, sposoby doboru materiałów, narzędzia i stosowane...
 • Niekonwencjonalne systemy kanalizacji Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
  15,00 zł
  W każdej miejscowości (wieś, miasto) powstają różnego rodzaju ścieki, które zawierają dużo trujących związków chemicznych, bakterii i wirusów chorobotwórczych pochodzących zarówno od ludzi, jak i zwierząt...
 • Elementy analizy ekonomicznej w studium wykonalności oczyszczalni ścieków komunalnych. Rachunek społeczny i rachunek przedsiębiorstwa (Skrypt) Elementy analizy ekonomicznej w studium wykonalności oczyszczalni ścieków komunalnych. Rachunek społeczny i rachunek przedsiębiorstwa (Skrypt)
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 386/2007 część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt: 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 386/2007 część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt: 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych
  63,00 zł
  Niniejsze opracowanie jest wydaniem drugim, poprawionym, Instrukcji ITB nr 386/2003. Zawiera ono szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych...
  aktualnie niedostępny
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 442/2009 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 10: Roboty spawalnicze Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 442/2009 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 10: Roboty spawalnicze
  42,00 zł
  Przedmiotem opracowania są warunki i wymagania dotyczące procesów spawania stosowanych przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych przeznaczonych dla inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: budynki szkieletowe...
  aktualnie niedostępny
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 404/2004 część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 404/2004 część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów
  21,00 zł
  W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z izolacjami wodochron-nymi tarasów jako zasadę przyjęto określanie wymagań w następującej kolejności: wymagania związane z projektem, wymagania dotyczące...
Wyników 1 - 18 z 90Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.