Temperatura a przewodność elektryczna i rozwój wytrzymałości zaczynu cementowego. Prognozowanie wytrzymałości za pomocą sztucznej sieci neuronowej

W niniejszej rozprawie podjęto próbę opracowania metody umożliwiającej prognozowanie wytrzymałości stwardniałego zaczynu cementowego na podstawie zautomatyzowanego pomiaru zmian jego przewodności elektrycznej...
Temperatura a przewodność elektryczna i rozwój wytrzymałości zaczynu cementowego. Prognozowanie wytrzymałości za pomocą sztucznej sieci neuronowej