Metrologia elektryczna

Metrologia elektryczna

Dostępność:w magazynie 4 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-204-3546-7
EAN:9788320435467
Kod tytułu:45222
Szerokość:165 mm
Wysokość:238 mm
72,45 zł
65,21 zł
Cena netto: 62,10 zł
(5% VAT)
Ilość stron 490
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 9
Oprawa miękka
Rok wydania 2009
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
W podręczniku omówiono podstawy metrologii elektrycznej, a także klasyfikację, zasady działania i właściwości metrologiczne narzędzi pomiarowych. Ograniczono opis tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów, przetworników i układów pomiarowych. Znacznie więcej uwagi poświęcono współcześnie stosowanym elektronicznym przetwornikom pomiarowym analogowym, analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogowym, a także wielofunkcyjnym multimetrom cyfrowym oraz strukturom i organizacji systemów pomiarowych.
W wydaniu dziewiątym uaktualniono rozdział 2 dotyczący rachunku błędów oraz rozdział 17 dotyczący szacowania wyniku pomiaru z uwzględnieniem jego niepewności.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być także przydatny dla inżynierów i techników elektryków oraz elektroników.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń
1. Pojęcia podstawowe
1.1 Obiekt fizyczny, wielkość fizyczna (mierzalna)
1.2. Proces pomiarowy
1.3. Jednostka miary, układy wielkości i jednostek miar
1.4. Narzędzia pomiarowe
1.5. Metody pomiarowe
1.6. Metody przetwarzania

2. Podstawy rachunku błędów
2.1. Klasyfikacja błędów pomiarów
2.2. Błędy systematyczne
2.3. Błędy przypadkowe
2.4. Obliczanie błędów granicznych przy pomiarach bezpośrednich
2.5. Obliczenie błędów przy pomiarach pośrednich
2.6. Opracowanie wyników pomiaru
2.7. Wyznaczenie charakterystyk przetwarzania na podstawie wyników pomiarów

3. Ogólne wiadomości o narzędziach pomiarowych
3.1. Zasady podziału, schematy funkcjonalne i strukturalne narzędzi pomiarowych
3.2. Podziały przyrządów i przetworników pomiarowych według spełnionych funkcji
3.3. Podział przyrządów i przetworników pomiarowych ze względu na charakter wyjściowej informacji pomiarowej
3.4. Struktury przyrządów i przetworników pomiarowych
3.5. Właściwości statyczne przyrządów i przetworników pomiarowych
3.6. Właściwości dynamiczne przyrządów i przetworników pomiarowych
3.7. Zasady doboru narzędzi pomiarowych w procesie pomiarowym

4. Wzorce jednostek elektrycznych i źródła sygnałów wzorcowych
4.1. Hierarchia wzorców
4.2. Wzorcowe źródła prądu stałego
4.3. Źródła wzorcowych napięć stałych
4.4. Wzorce rezystancji
4.5. Wzorce pojemności
4.6. Wzorce indukcyjności
4.7. Źródła częstotliwości wzorcowych

5. Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Boczniki
5.3. Oporniki dodatkowe (posobniki)
5.4. Dzielniki napięć
5.5. Tłumiki
5.6. Przekładniki prądu przemiennego
5.7. Przekładniki prądu stałego
5.8. Wzmacniacze pomiarowe
5.9. Przetworniki prostownikowe
5.10. Przetworniki próbkująco-pamiętające
5.11. Przetworniki termoelektryczne wartości skutecznej
5.12. Przetworniki mnożące
5.13. Przetworniki mocy prądu przemiennego
5.14. Przetworniki cyfrowo-cyfrowe (C/C)
5.15. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A)
5.16. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C)

6. Mierniki analogowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Mierniki magnetoelektryczne
6.3. Mierniki magnetoelektryczne z przetwornikami
6.4. Galwanometry
6.5. Mierniki elektromagnetyczne
6.6. Mierniki elektrodynamiczne i ferrodynamiczne
6.7. Mierniki elektrostatyczne

7. Mierniki cyfrowe
7.1. Wprowadzenie
7.2. Częstościomierze i czasomierze cyfrowe
7.3. Fazomierze cyfrowe
7.5. Cyfrowe mierniki rezystancji , pojemności i indukcyjności
7.6. Multimetry cyfrowe

8. Liczniki energii elektrycznej
8.1. Wprowadzenie
8.2. Elektromechaniczne liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego
8.3. Elektroniczne liczniki energii prądu przemiennego
8.4. Liczniki prądu stałego

9. Przyrządy rejestrujące
9.1.Wprowadzenie
9.2. Rejestratory o przetwarzaniu bezpośrednim
9.3. Rejestratory o przetwarzaniu pośrednim
9.4. Rejestratory XY
9.5. Rejestratory z taśmą magnetyczną
9.6. Oscyloskopy analogowe
9.7. Analogowe oscyloskopy próbkujące
9.8. Oscyloskopy cyfrowe

10. Mostki pomiarowe
10.1. Mostki prądu stałego
10.2. Mostki prądu przemiennego

11. Kompensatory
11.1 Kompensatory napięcia stałego
11.2. Kompensatory prądu stałego
11.3. Automatyczne kompensatory napięcia stałego
11.4. Kompensatory napięcia przemiennego

12. Systemy pomiarowe
12.1. Wprowadzenie
12.2.Współczesne systemy pomiarowe
12.3. Oprogramowanie systemów pomiarowych
12.4. Zasady kompletacji systemu pomiarowego

13. Pomiary wielkości elktrycznych
13.1. Modele badanych obiektów
13.2. Pomiary rezystancji
13.3. Pomiary indukcyjności, pojemności i rezystancji strat
13.4. Pomiary częstotliwości
13.5. Pomiary mocy czynnej
13.6. Pomiary mocy biernej
13.7. Pomiary przesunięcia fazowego
13.8. Pomiary zniekształceń nieliniowych i analiza widmowa
13.9. Pomiary prądów i napięć przemiennych niesinusoidalnych

14. Pomiary wielkości magnetycznych
14.1. Pomiary pola magnetycznego
14.2. Pomiary właściwości materiałów magnetycznych

15. Pomiary wielkości nieelektrycznych
15.1. Wiadomości wstępne
15.2. Pomiary wymiarów geometrycznych
15.3. Pomiary sil i momentów
15.4. Pomiary ciśnienia
15.5. Pomiary parametrów ruchu
15.6. Pomiary temperatury

16. Krajowa służba miar
16.1. Zadania podstawowe
16.2. Organizacja
16.3. Normy

17. Szacowanie wyniku pomiaru z uwzględnieniem jego niepewności

Literatura
SkorowidzInne tytuły z serii Podręczniki akademickie. Elektrotechnika

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.