Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-206-1918-8
EAN:9788320619188
Kod tytułu:52307
Szerokość:165 mm
Wysokość:237 mm
59,00 zł
53,10 zł
Cena netto: 50,57 zł
(5% VAT)
Ilość stron 180
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2016
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania geotechnicznego i doboru parametrów, projektowania, monitorowania oraz stosowania norm europejskich. Z uwagi na rolę zagadnień analizy ryzyka we wstępie zamieszczono podstawowe informacje o zarządzaniu ryzykiem w realizacji wykopów głębokich.

Książka jest adresowana zwłaszcza do studentów specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne oraz inżynieria komunikacyjna. Z pewnością będzie również przydatna dla początkujących pracowników firm wykonawczych i biur projektowych.

Spis treści:

Przedmowa
Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Definicje
1.2. Uwarunkowania prawne związane z projektowaniem i budową głębokich wykopów
1.3. Ryzyko w projektowaniu i realizacji głębokich wykopów
Rozdział 2. Rodzaje obudowy głębokiego wykopu
2.1. Wstęp
2.2. Ściana szczelinowa
2.3. Obudowa berlińska
2.4. Ściana paryska
2.5. Ścianka zgrodzic stalowych
2.6. Palisady
2.7. Ściana z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej
2.8. Ściana gwoździowana
Rozdział 3. Metody wykonania głębokich wykopów
3.1. Wykop szerokoprzestrzenny
3.1.1. Wykop w obudowie wzmocnionej rozporami
3.1.2. Wykop w obudowie kotwionej
3.1.3. Wykop z przyporą z gruntu rodzimego
3.2. Metoda stropowa
3.2.1. Metoda stropowa klasyczna
3.2.2. Metoda półstropowa
3.2.3. Metoda top & down
3.3. Metody kombinowane
3.4. Problemy odwodnienia wykopów
3.5. Wpływ rozwiązań funkcjonalnych obiektu na metody budowy głębokich wykopów
Rozdział 4. Kotwy gruntowe
4.1. Wstęp
4.2. Konstrukcja i technologia kotwy gruntowej
4.3. Projektowanie kotew gruntowych
4.4. Badania kotew gruntowych
Rozdział 5. Rozpoznanie geotechniczne
5.1. Zakres rozpoznania
5.2. Ocena parametrów geotechnicznych
5.3. Ocena parametrów odkształcalności podłoża
5.4. Metody wyznaczania współczynnika kh
5.4.1. Metoda wykorzystująca stan gruntu (Terzaghi)
5.4.2. Metody empiryczne
5.4.3. Metoda Chadeissona
5.5. Ocena współczynnika parcia spoczynkowego K0
5.6. Podsumowanie
Rozdział 6. Metody obliczania sił wewnętrznych i przemieszczeń ścian głębokich wykopów
6.1. Wprowadzenie
6.2. Metody klasyczne
6.3. Metoda modułu reakcji podłoża
6.4. Metoda elementów skończonych
6.4.1. Wstęp
6.4.2. Model Coulomba-Mohra
6.4.3. Model Druckera-Pragera
6.4.4. Modele Cam-Clay i Modified Cam-Clay
6.4.5. Zakres stosowania MES w analizie obudów wykopów
Rozdział 7. Projektowanie obudów głębokich wykopów
7.1. Wstęp
7.2. Wybór metody analizy statycznej obudowy wykopu
7.3. Zawartość projektu budowlanego
7.4. Projektowanie obudów wykopów według Eurokodu 7
Rozdział 8. Ocena i monitorowanie przemieszczeń ścian i dna głębokich wykopów
8.1. Prognoza przemieszczeń
8.1.1. Metody analityczne
8.1.2. Metody empiryczne i półempiryczne
8.2. Pomiary przemieszczeń
8.3. Wpływ wykonania głębokiego wykopu na otoczenie
8.4. Zagrożenia i awarie
Bibliografia
. Zasada działania
.2. Rodzaje i zastosowania czujników elektrolityczno-rezystancyjnych
Literatura

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.