Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część 2, tom 1. Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część 2, tom 1. Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik krajobrazu

Wydawca: Hortpress
Dostępność:w magazynie 2 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-89211-59-0
EAN:9788389211590
Kod tytułu:35834
Szerokość:154 mm
Wysokość:217 mm
22,00 zł
19,80 zł
Cena netto: 18,86 zł
(5% VAT)
Ilość stron 112
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2009
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na obszerny zakres materiału część II podręcznika została opracowana w dwóch tomach. Tom I obejmuje zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, projektowaniem inwestycji, organizacją realizacji robót ziemnych i ich wykonaniem. W tomie II omówione zostają szczegółowo technologie wykonania i konserwacji elementów małej architektury.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Spis treści:

ROZDZIAŁ I DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-TECHNICZNA
Zasady tworzenia dokumentacji
Ogólne zasady uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji
Zasady sporządzania dokumentacji projektowo-technicznej
Rodzaje projektów na poszczególnych etapach tworzenia dokumentacji
Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Dokumentacja uproszczona
Dokumentacje typowe i powtarzalne
Dokumentacja związana z projektowaniem i prowadzeniem robót ziemnych
Podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją prac z zakresu robót ziemnych
Właściwości i klasyfikacja gruntów
Obliczanie objętości robót ziemnych
Metody obliczania objętości mas ziemnych
Dokumentacja związana z prowadzeniem gospodarki drzewostanem
Przykłady oznaczeń graficznych stosowanych w tworzeniu dokumentacji projektowo-technicznej dla terenów zieleni
ROZDZIAŁ II PROJEKTOWANIE INWESTYCJI
Rodzaje inwestycji w terenach zieleni
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Wytyczne inwestorskie
Wytyczne konserwatorskie
Warunki i zakres dokumentacji realizacyjnej w przypadku ogrodów
zabytkowych
Rodzaje dokumentacji w procesie inwestycyjnym i jednostki zatwierdzające
Schemat przebiegu procesu inwestycyjnego
Informacja o przeznaczeniu terenu
Umowa inwestora z architektem
Wskazanie lokalizacyjne
Zasady opracowania planu zagospodarowania terenu i projektu koncepcyjnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej
Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Projekt techniczny i plan realizacyjny
Umowa inwestora z wykonawcą
Projekt organizacji budowy (POB)
Organizacja realizacji inwestycji i poszczególnych rodzajów robót
Organizacja placu budowy
Rola kierownika budowy, inspektorów nadzoru i projektantów w realizacji robót'
Podstawowe dokumenty dotyczące prowadzenia budowy
Wpływ czynników przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na przebieg prac
Zakończenie budowy
ROZDZIAŁ III REALIZACJA INWESTYCJI
Zabezpieczanie elementów cennych przyrodniczo na placu budowy
Zabezpieczanie warstwy urodzajnej gleby
Zabezpieczanie elementów roślinnych
Prowadzenie robót ziemnych - wykonawstwo robót
Technologia wykonywania podstawowych rodzajów robót ziemnych
Odspajanie, załadunek i transport gruntu
Modelowanie i plantowanie terenu
Stabilizacja gruntu
Erozja gleby i metody zabezpieczania terenów zieleni przed erozją
Rodzaje erozji
Metody zabezpieczania terenu przed erozją
Podstawowe akty prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.