Technik architektury krajobrazu. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego. Zeszyt 2

Książka zawiera przykładowe testy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Technik architektury krajobrazu. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego. Zeszyt 2