Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku

Niniejsza publikacja jest efektem czterech lat pracy zespołu redakcyjnego oraz 13 innych autorów, głównie z Instytutu Sztuki PAN, w którym książka ta powstała. Jest ona rezultatem projektu finansowanego...
Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku