Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu

Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu

Dostępność:aktualnie niedostępny 0 egz.
ISBN:978-83-7583-694-3
EAN:9788375836943
Kod tytułu:58503
Szerokość:170 mm
Wysokość:240 mm
30,00 zł
Cena netto: 28,57 zł
(5% VAT)
PKWiU 58.11.1
Ilość stron 227
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2016
Typ Książka
Język polski
Książka Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu zawiera ogólne uwagi metodyczne (metodologiczne) dotyczące sporządzania i struktury pracy dyplomowej, a zwłaszcza magisterskiej.

Spis treści:

Od autorów

Filozofia naukiCzym jest nauka? Nauka a architektura krajobrazu
O filozofii nauki i konwencji naukowej
Trochę historii
Różne podejścia
Teoria nauki w praktyce pisania pracy naukowej
Czym zajmuje się filozofia nauki? Przedmiot, pole badawcze, problematyka
Co to jest nauka? Cele i cechy poznania naukowego
Co to są badania naukowe?
Jak odróżnić naukę od innych typów poznania, paranauki, pseudonauki?
Wiedza to nie to samo co nauka
Czym jest architektura krajobrazu?
Nauka a architektura krajobrazu
Nauka i sztuka
Relacje między działalnością naukową, projektowaniem w architekturze krajobrazu a sztuką
Ogrodnictwo a architektura krajobrazu
Klasyfikacja nauk i miejsce architektury krajobrazu w nauce

Podstawy prawne

Prace dyplomowe i ich konstrukcja
Rodzaje prac dyplomowych
Struktura pracy

Jak zacząć pracę?
Etyka naukowa
Etapy pracy
Wybór tematyki pracy
Etapy projektowania procesu badawczego
Definicja problemu naukowego
Uzasadnienie problemu
Geneza problemu badawczego
Rodzaje pytań i ich założenia
Pytania badawcze, hipotezy i tezy
Konspekt pracy dyplomowej
Względy praktyczne a dobór metod badawczych
Określenie problemu na przykładzie prac

Objaśnienia (definicje i skróty)

Wstęp

Cel i zakres pracy

Metodyka pracy
Pojęcia podstawowe
Czym w nauce jest paradygmat?
Badania jakościowe i ilościowe
Podstawowe sposoby rozumowania w nauce
Co to jest rozumowanie?
Dedukcja
Redukcja a indukcja
Rozumowanie przez analogię
Wybrane metody naukowe stosowane w architekturze krajobrazu
Case study
Obserwacje
Sondaże
Wywiad
Analiza treści (Content analysis)
Przykłady treści zawartych w rozdziale „Metodyka pracy”

Przegląd literatury przedmiotu
Dostęp do literatury
Uwagi praktyczne dotyczące sporządzania notatek i wyciągów z literatury

Charakterystyka i ocena terenu opracowania
Dane ogólne
Analizy przyrodnicze
Warunki klimatyczne
Warunki hydrologiczne
Warunki glebowe
Geologia i rzeźba terenu
Roślinność potencjalna i rzeczywista
Ochrona przyrody
Inwentaryzacja dendrologiczna
Fauna
Opracowywanie analiz sensorycznych
Analiza historyczno-kulturowa i prawna
Analiza kompozycyjna
Analiza techniczna (uwarunkowania techniczne)
Grunty
Opracowywanie analiz technicznych – drogi i nawierzchnie
Elementy małej architektury i wyposażenia terenu
Opracowanie analiz społecznych
Analiza SWOT

Wyniki badań
Sposób opracowania wyników badań
Prezentacja wyników
Wynik a wytyczne

Projekt

Podsumowanie i wnioski

Podstawowe zasady typografii
Charakterystyka wybranych krojów czcionek
Stosowane układy tekstu
Wyróżnienia typograficzne
Typografia spisów treści
Podsumowanie podstawowych zasad typograficznych
Podstawowe zasady interpunkcji
Minisłownik typograficzny

Edycja tekstu
Strona tytułowa
Oświadczenia i wytyczne do streszczenia
Marginesy i numeracja stron
Spis treści
Podpisywanie fotografii, schematów, diagramów i tabel
Cytowanie
Wskazywanie źródeł w tekście (przypisy)
Tworzenie bibliografii

Składanie pracy w dziekanacie

Przygotowanie posterów i plansz
Kompozycja posteru i plansz
Główne elementy posteru

Przygotowanie prezentacji multimedialnej
Przygotowania
Slajdy podstawowe
Aranżacja slajdu
Typografia w prezentacji multimedialnej
Obszary slajdu
Treść
Tło
Animacje
Tworzenie szablonu slajdów

Prezentacja pracy na obronie
Przygotowanie scenariusza
Wygłaszanie referatu

Przykładowe postery i plansze

Bibliografia


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.