Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu

Wydawca: Hortpress
Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-61574-05-7
EAN:9788361574057
Kod tytułu:35823
Szerokość:165 mm
Wysokość:235 mm
20,00 zł
18,00 zł
Cena netto: 17,14 zł
(5% VAT)
Ilość stron 89
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2012
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Podręcznik Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu skierowany jest dla przyszłych techników architektury krajobrazu. Poruszane w nim zagadnienia dotyczące wyceny robót nie należą do łatwych, jednak umiejętność sporządzania prostych kosztorysów jest niezbędna w procesie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Zamieszczone w tekście przykłady oraz zadania kontrolne pomogą w opanowaniu wiedzy i sprawdzeniu umiejętności nabytych w czasie zajęć lekcyjnych.

Spis treści:

PRZEDMOWA
1. Znaczenie dokumentacji kosztorysowej
2.Akty prawne określające wymogi formalne dotyczące sporządzania wycen kosztorysowych
3.Zamówienia publiczne
3.1. Pojęcie i struktura CPV
4.Opracowania pomocne przy kosztorysowaniu
4.1. Program funkcjonalno-użytkowy
4.2. Dokumentacja projektowa
4.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
5.Części składowe dokumentacji kosztorysowej
5.1. Założenia wyjściowe do kosztorysu i protokół danych wyjściowych - uzgodnienia i negocjacje
5.2. Przedmiar lub obmiar robót
5.3. Wycena kosztorysowa
5.4. Podsumowanie kosztorysu
5.5. Tabela elementów scalonych
5.6. Wykaz nakładów rzeczowych
6.Nakłady rzeczowe - definicje norm
6.1. Normy czasu pracy
6.2. Normy zużycia materiałów
6.3. Normy pracy maszyn i sprzętu
7. Koszt całkowity inwestycji
8. Rodzaje kosztorysów
9.Metody sporządzania kosztorysów
9.1. Kalkulacja uproszczona
9.2. Kalkulacja szczegółowa
10. Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót
10.1. Przedmiarowanie robót
10.2. Obmiarowanie robót
11. Elementy składowe ceny kosztorysowej
11.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe
11.1.1. Katalogi nakładów rzeczowych
11.1.2. Analiza indywidualna
11.2. Ceny jednostkowych czynników produkcji
11.2.1. Stawka robocizny kosztorysowej
11.2.2. Ceny jednostkowe materiałów
11.2.3. Ceny jednostkowe pracy sprzętu
11.3. Wskaźniki narzutów kosztorysowych
11.3.1. Narzut kosztów pośrednich
11.3.2. Narzut kosztów zakupu
11.3.3. Narzut zysku
11.4. Podatek od towarów i usług - VAT
12. Kosztorys i jego elementy składowe. Tabele kosztorysowe
12.1. Kalkulacje w postaci tabelarycznej
12.2. Tabela podsumowania kosztorysu
13. Przykłady wycen kosztorysowych
13.1. Wycena kosztorysowa dla robót porządkowych i przygotowawczych
13.2. Wycena kosztorysowa dla robót ziemnych i agrotechnicznych
13.3. Wycena kosztorysowa dla zadrzewiania
13.4. Wycena kosztorysowa wykonania trawników i kwietników
13.5. Wycena kosztorysowa małej architektury ogrodowej
13.6. Wycena kosztorysowa dla robót pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjny
14. Wzory dokumentów
15. Katalogi, biuletyny i publikacje dotyczące cen jednostkowych i nakładów rzeczowych
Bibliografia

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.