Architektura krajobrazu

Wyników 1 - 18 z 42Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne (podręcznik) Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne (podręcznik)
  59,00 zł
  53,10 zł
  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie...
 • Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne (podręcznik) Architektura krajobrazu część 5. Rośliny ozdobne (podręcznik)
  45,00 zł
  40,50 zł
  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie...
 • Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu (podręcznik) Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu (podręcznik)
  33,00 zł
  29,70 zł
  Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie...
 • Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym
  37,50 zł
  Jednym z powszechnych przesądów jest stanowisko, że człowiek chce żyć w naturalnej, niezmienionej przez cywilizację przyrodzie, gdzie panuje "równowaga': Dla ekologów jest to tylko mit, jednak skutecznie...
  aktualnie niedostępny
 • Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu
  30,00 zł
  Książka Poradnik metodyczny pisania pracy dyplomowej na kierunku architektura krajobrazu zawiera ogólne uwagi metodyczne (metodologiczne) dotyczące sporządzania i struktury pracy dyplomowej, a zwłaszcza...
  aktualnie niedostępny
 • Zeszyt pomocniczy do ćwiczeń z przedmiotu Rośliny ozdobne dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (zeszyt do ćwiczeń) Zeszyt pomocniczy do ćwiczeń z przedmiotu Rośliny ozdobne dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (zeszyt do ćwiczeń)
  15,00 zł
  Zeszyt zawiera tabele z miejscem na notatki i szkice do poszczególnych gatunków roślin.
 • Gospodarowanie wodą w krajobrazie Gospodarowanie wodą w krajobrazie
  32,90 zł
  Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku architektury krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Studia na kierunku architektura...
  aktualnie niedostępny
 • AutoCAD w architekturze krajobrazu AutoCAD w architekturze krajobrazu
  40,00 zł
  Celem podręcznika, który przyświecał jego Autorom, było przedstawienie sposobu pracy w programie AutoCAD, a także przedstawienie podstawowych możliwości tworzenia wizualizacji w tym programie i programach...
  aktualnie niedostępny
 • Drzewo w krajobrazie kulturowym Drzewo w krajobrazie kulturowym
  35,00 zł
  Drzewa od zawsze towarzyszyły człowiekowi i dla człowieka były przejawem sił stwórczych, ale i niszczących. Dzięki obecności drzewa człowiek miał zapewnione schronienie, broń, strawę. Niestety, pamięć...
  aktualnie niedostępny
 • Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu
  35,00 zł
  Duże skomplikowanie procesu hartowania i odporności roślin powoduje, iż naj bardziej obiektywną i miarodajną metodą oceny odporności na mróz stają się wie loletnie obserwacje terenowe. Podstawą wiarygodności...
 • Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej
  79,80 zł
  55,00 zł
  Książka dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego przy uwzględnieniu jego wartości materialnych i niematerialnych, zachowania harmonii dawnej i współczesnej...
 • Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70.-80. ubiegłego stulecia Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70.-80. ubiegłego stulecia
  135,70 zł
  Środowisko, w którym mieszkamy, jest tą cząstką otaczającej nas przestrzeni, która w największym stopniu wpływa na nasze życie - jego subiektywnie odbieraną jakość i związaną z nią satysfakcję lub jej...
  aktualnie niedostępny
 • Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni
  29,00 zł
  Obecność zieleni w naszym otoczeniu zawsze była czymś oczywistym. Nigdy nie zastanawialiśmy się nad jej dobroczynnym dla nas znaczeniem. Refleksja ta przyszła dopiero wtedy, gdy zaczęło nam jej brakować...
  aktualnie niedostępny
 • Architektura krajobrazu w programie odnowy wsi opolskiej Architektura krajobrazu w programie odnowy wsi opolskiej
  99,00 zł
  Opracowanie zatytułowane Architektura krajobrazu w Programie Odnowy Wsi Opolskiej stanowi podsumowanie siedmioletniej pracy dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak i dr. inż. Zbigniewa Kuriaty...
  aktualnie niedostępny
 • Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  25,00 zł
  22,50 zł
  Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji...
 • Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalfikację R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalfikację R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  25,00 zł
  22,50 zł
  Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji...
 • Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu
  20,00 zł
  18,00 zł
  Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu
  20,00 zł
  18,00 zł
  Podręcznik Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu skierowany jest dla przyszłych techników architektury krajobrazu. Poruszane w nim zagadnienia dotyczące wyceny robót nie należą do łatwych...
 • Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część 2, tom 1. Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część 2, tom 1. Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik krajobrazu
  22,00 zł
  19,80 zł
  Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na obszerny zakres materiału część II podręcznika została...
Wyników 1 - 18 z 42Pokaż:     Pozycji na stronie