Architekrura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu (podręcznik)

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie...
Architekrura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu (podręcznik)